Kursplan

Introduktion

 • Översikt över TextBlob funktioner och arkitektur
 • Grunderna i NLP

Komma igång

 • Installerar TextBlob
 • Importera bibliotek och data

Bygga textklassificeringsmodeller

 • Laddar data och skapar klassificerare
 • Utvärdera klassificerare
 • Uppdatering av klassificerare med nya data
 • Använda funktionsextraktorer

Utföra NLP-uppgifter med TextBlob

 • Tokenisering
 • WordNettintegrering
 • Substantivfrasextraktion
 • Ordordstaggning
 • Sentimentanalys
 • Stavningskorrigering
 • Översättning och språkdetektering

API:er och avancerade implementeringar

 • Sentimentanalysatorer
 • Tokenizers
 • Substantiv fras chunkers
 • POS-taggare
 • Parsers
 • Blobber

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • En förståelse för NLP-koncept
 • Python erfarenhet av programmering

Publik

 • Dataforskare
 • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier