Kursplan

Introduktion

 • VMWare Tanzu vs Openshift vs andra molnhanteringsverktyg
 • Översikt över VMWare Tanzu-portfölj och funktioner

Komma igång

 • Förstå VSphere-komponenterna med Tanzu
 • Konfigurera VSphere med Tanzu
 • Konfigurera klusternätverk

Tillhandahålla ett kluster med Kubernetes rutnät

 • Konfigurera VMWare Harbor-registret
 • Integrering av Harbor-registret med Kubernetes Grid
 • Använder VMWare Harbor-registret

Hantera Kubernetes kluster

 • Förstå Kubernetes kluster API
 • Aktiverar Tanzu Kubernetes Grid-tjänst
 • Utplacera pods till ett Tanzu Kubernetes-kluster
 • Integrering av VMWare Tanzu Mission and Control
 • Övervakning av händelser och loggar
 • Säkerhetskopiera och återställa arbetsbelastningar

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • En förståelse för cloud computing
 • Erfarenhet av Kubernetes

Publik

 • DevOps ingenjörer
 • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagare


Price per participant