Kursplan

Introduktion

Installera och konfigurera Windows Server 2016

Översikt över Windows Server 2016 Funktioner och arkitektur

Konfigurera Windows Server 2016 Nätverk

Konfigurera en Windows-domän

Konfigurera en DHCP-server

Konfigurera ett domännamnssystem (DNS)

Konfigurera flera domänkontrollanter (DC)

Lägga till arbetsstationer till en Windows-domän

Hantera arbetsstationer

Konfigurera Active Directory

Hantera användare, grupper och organisatoriska enheter

Hantera grupprincipobjekt (GPO)

Konfigurera en Web Server

Säkra Windows Server 2016

Skriva Powershell-skript

Konfigurera en Windows Server Update Services-server (WSUS).

Uppdaterar Windows Servers och arbetsstationer

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av Windows operativsystem
  • Förtrogenhet med nätverkskoncept
  • En förståelse för systemadministrativa koncept

Publik

  • Systemadministratörer
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier