Kursplan

Introduktion

 • Översikt över Windows Server 2022
 • Licensiering och upplagor
 • Systemkrav och installationsalternativ
 • Konfiguration efter installation

Server Management Verktyg

 • Remote Server Administration Tools (RSAT)
 • PowerShell och kommandoradshantering
 • Windows Admin Center
 • Serverhanterare

Aktiv Directory Services

 • Installera och konfigurera Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Användar- och grupphantering
 • Organisationsenheter (OUs)
 • grupprincipobjekt (GPO)
 • Active Directory Administrationscenter

DNS och DHCP

 • Installation och konfiguration av DNS
 • DNS-zoner och poster
 • Installation och konfiguration av DHCP-server
 • DHCP omfattningar och reservationer

Fil- och utskriftstjänster

 • Installation och konfiguration av filserverroll
 • Fildelning och behörigheter
 • Installation och hantering av skrivarserver
 • Hantering av utskriftsköer

Nätverkstjänster

 • Routing och fjärrstyrning Access
 • Network Policy Server (NPS)
 • VPN och DirectAccess
 • Web Application Proxy

Serversäkerhet

 • Konfiguration av Windows-brandväggen
 • Säkerhetspolicyer och inställningar
 • Certifikattjänster
 • BitLocker-diskkryptering

Virtualisering med Hyper-V

 • Hyper-V installation och konfiguration
 • Skapa och hantera virtuella maskiner
 • Virtuella switchar och nätverk
 • Ögonblicksbilder och checkpoints

Lagring och Data Management

 • Förrådsutrymmen och förrådsutrymmen direkt
 • Datadeduplicering
 • iSCSI Target Server
 • Säkerhetskopiering och återställning

Webb och Application Servers

 • Installera Internet Information Services (IIS)
 • ASP.NET och PHP applikationsvärd
 • .NET Core och ASP.NET Core
 • Applikationsdistribution och hantering

Fjärrskrivbordstjänster

 • Remote Desktop Session Host (RDSH)
 • Gateway för fjärrskrivbord
 • Remote Desktop Web Access
 • Fjärrskrivbordslicensiering

Övervakning och felsökning

 • Resultatuppföljning och analys
 • Händelseloggar och händelsevisare
 • PowerShell för felsökning
 • Strategier för säkerhetskopiering och återställning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  Grundläggande förståelse för serveroperativsystem och nätverkskoncept

Publik

  Systemadministratörer
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kategorier