Kursplan

Introduktion

 • Översikt över Windows Server 2022
 • Licensiering och upplagor
 • Systemkrav och installationsalternativ
 • Konfiguration efter installation

Server Management Verktyg

 • Remote Server Administration Tools (RSAT)
 • PowerShell och kommandoradshantering
 • Windows Admin Center
 • Serverhanterare

Aktiv Directory Services

 • Installera och konfigurera Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Användar- och grupphantering
 • Organisationsenheter (OUs)
 • grupprincipobjekt (GPO)
 • Active Directory Administrationscenter

DNS och DHCP

 • Installation och konfiguration av DNS
 • DNS-zoner och poster
 • Installation och konfiguration av DHCP-server
 • DHCP omfattningar och reservationer

Fil- och utskriftstjänster

 • Installation och konfiguration av filserverroll
 • Fildelning och behörigheter
 • Installation och hantering av skrivarserver
 • Hantering av utskriftsköer

Nätverkstjänster

 • Routing och fjärrstyrning Access
 • Network Policy Server (NPS)
 • VPN och DirectAccess
 • Web Application Proxy

Serversäkerhet

 • Konfiguration av Windows-brandväggen
 • Säkerhetspolicyer och inställningar
 • Certifikattjänster
 • BitLocker-diskkryptering

Virtualisering med Hyper-V

 • Hyper-V installation och konfiguration
 • Skapa och hantera virtuella maskiner
 • Virtuella switchar och nätverk
 • Ögonblicksbilder och checkpoints

Lagring och Data Management

 • Förrådsutrymmen och förrådsutrymmen direkt
 • Datadeduplicering
 • iSCSI Target Server
 • Säkerhetskopiering och återställning

Webb och Application Servers

 • Installera Internet Information Services (IIS)
 • ASP.NET och PHP applikationsvärd
 • .NET Core och ASP.NET Core
 • Applikationsdistribution och hantering

Fjärrskrivbordstjänster

 • Remote Desktop Session Host (RDSH)
 • Gateway för fjärrskrivbord
 • Remote Desktop Web Access
 • Fjärrskrivbordslicensiering

Övervakning och felsökning

 • Resultatuppföljning och analys
 • Händelseloggar och händelsevisare
 • PowerShell för felsökning
 • Strategier för säkerhetskopiering och återställning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  Grundläggande förståelse för serveroperativsystem och nätverkskoncept

Publik

  Systemadministratörer
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier