Kursplan

Introduktion till Windows Server Hybrid-administration

 • Översikt över hybridmolnkoncept
 • Windows Server I hybridmolnens tidsålder

Implementera identitetstjänster i hybridscenarier

 • Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Azure Active Directory och synkronisering

Hantera och konfigurera Windows Server

 • Kärnkonfiguration Windows Server
 • Hyper-V och virtuella nätverk
 • Lagringslösningar för hybridmiljöer

Windows Server IaaS i Azure

 • Distribuera Windows Server virtuella datorer
 • Hantera och skala virtuella datorer

Haveriberedskap och hög tillgänglighet

 • Implementera haveriberedskap med Azure platsåterställning
 • Hög tillgänglighet i Windows Server

Säkerhet i Windows Server hybridmiljöer

 • Säkerhetsbaslinjer och metodtips
 • Implementera hybridsäkerhet med Azure-tjänster

Automatisering och skript

 • PowerShell för Windows Server-hantering
 • Introduktion till Azure Automatisering

Övervakning, hantering och felsökning

 • Verktyg och tekniker för övervakning
 • Felsöka vanliga problem i hybridmiljöer

Förberedelse för examen

 • Genomgång av centrala begrepp
 • Tips för att förbereda sig för prov

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Grundläggande förståelse för nätverk
 • Kunskap om grundläggande IT-färdigheter, som att hantera och konfigurera Windows-system

Publik

 • Nätverksadministratörer
 • IT-proffs
 28 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kategorier