Neo4j kurser och utbildning

Neo4j kurser och utbildning

Instruktörsledda live Neo4j-utbildningar online eller på plats visar genom praktisk övning hur man modellerar, hanterar och kommer åt dina data i ett liveprojekt. Vi kontrasterar och jämför grafdatabaser med SQL-baserade databaser såväl som andra NoSQL-databaser och klargör när och var det är vettigt att implementera var och en inom din infrastruktur. Neo4j-träning är tillgänglig som "online live-träning" eller "live-träning på plats". Liveträning online (alias "fjärrträning live") utförs med hjälp av ett interaktivt fjärrskrivbord . Liveträning på plats kan genomföras lokalt hos kunden i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige. NobleProg -- Din lokala utbildningsleverantör

Machine Translated

Neo4j Course Outlines

Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
21 timmar
Relativa, tabellbaserade databaser som Oracle och MySQL har länge varit standard för organisering och lagring av data. Dock har den växande storleken och fluktuationen av data gjort det svårt för dessa traditionella system att effektivt utföra mycket komplexa frågor om data. Föreställ dig att ersätta rad- och kolumnbaserad data lagring med objektbaserad data lagring, genom vilken enheter (t.ex. en person) kan lagras som data noder, sedan lätt sökes på grundval av deras omfattande, multi-liner relationer med andra noder. Och föreställ dig att fråga dessa anslutningar och deras associerade objekt och egenskaper med hjälp av en kompakt syntax, upp till 20 gånger ljusare än SQL. Detta är vad grafiska databaser, som neo4j erbjuder. I denna instruktörledda, live hands-on utbildning, kommer vi att inrätta ett live projekt och sätta i praktiken färdigheter för att modellera, hantera och komma åt dina data med neo4j. Vi kontrasterar och jämför grafiska databaser med SQL-baserade databaser samt andra NoSQL-databaser och klargör när och var det är meningsfullt att genomföra var och en inom din infrastruktur. Format för kursen
  Stor vikt vid praktiska övningar. De flesta begreppen lärs genom prover, övningar och hands-on utveckling.
14 timmar
Neo4j AuraDB is a fully-managed graph database service. It is fast, reliable, and fully-automated, making it easy to build graph database applications in the cloud. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Neo4j AuraDB graph database to build cloud applications with high availability and zero administration. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment to start developing graph database applications with Neo4j AuraDB.
 • Understand the features, core concepts, and architecture of Neo4j AuraDB.
 • Learn how to build and scale graph database applications in the cloud.
 • Enhance cloud security with AuraDB's pre-configured authentication and encryption features.
 • Migrate existing Neo4j databases to AuraDB.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.

Last Updated:

Helg Neo4j kurs, kvällNeo4j utbildning, Neo4j bootcamp, Neo4j instruktörledd, Helg Neo4j utbildning, Kväll Neo4j kurs, Neo4j coaching, Neo4j instruktör, Neo4j tränare, Neo4j kurs, Neo4j klasser, Neo4j on-site, Neo4j privata kurser, Neo4j en till en utbildning

Rabatterade kurser

No course discounts for now.

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Sweden
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions