Word kurser och utbildning

Word kurser och utbildning

Lokala, instruktörsledda Live Word-kurser visar genom interaktiva praktiska övningar grundläggande och avancerade funktioner i Word. Ordträning är tillgänglig som "live-träning" eller "fjärr-live-träning". Utbildning på plats kan genomföras lokalt på kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige . Fjärrutbildning sker genom en interaktiv fjärrskrivbord. NobleProg - Din lokala utbildningsleverantör

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Kursplaner från Word

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
14 hours
Overview
Course participants will learn how to create a clean, professional-looking documents (including official correspondence of all kinds - official and official), as well as make full use of the basic mechanisms enabling the transparent flow of information in both the shorter and longer documents.
14 hours
Overview
Course participants will learn how to automate the work to create complex documents, retrieve data from the database and prepare forms.
21 hours
Overview
Course participants will learn how to create a aesthetic professional-looking documents in a word processor Microsoft Word. The course participants will be able to efficiently perform a variety of calculations in a transparent way to organize and present their results, use multiple mechanisms to facilitate and accelerate the creation of spreadsheets in Excel.
Helg Word kurser, Evening Word utbildning, Word boot camp, Word instructor-led, Helg Word kurs, KvällWord kurser, Word coaching, Word instruktör, Word tränare , Word träningskurser, Word klasser, Word on-site, Word privata kurser, Word one on one training

Rabatterade kurser

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Sweden
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!