Kursplan

Introduktion

Förbereder utvecklingsmiljön för AWS Cloud9

Navigera i IDE

Skapa en lambdafunktion

Felsökning av funktionen

Samarbeta med andra utvecklare (samarbetsutveckling, parprogrammering, etc.)

Skapa och hantera ett API med AWS API Gateway

Konfigurera meddelanden med Amazon SNS (Simple Notification Service)

Synkronisera data till en mobil enhet med AWS Cognito Sync

Samla in och bearbeta strömmande data i realtid med hjälp av Amazon Kinesis-dataströmmar.

Skapa och hantera en kontinuerlig integrationspipeline i AWS.

Distribuerar AWS Lambda funktioner till produktion

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Programmeringserfarenhet med något av dessa språk: Python, Node.Js, C#, Go, Ruby, Power Shell.
  • Tidigare erfarenhet av att skriva AWS Lambda-funktioner.

Publik

  • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (1)