Kursplan

Introduktion

Förstå Go Programming-språket och Go-arkitekturen

Installera och konfigurera utvecklingsmiljön Go

Recension av Go Syntax

Arbeta med inbyggda typer i Go

Lär dig funktionerna i Advanced Go

Arbeta med det avancerade Go byggverktyget

Använda kartor som set

Arbeta med gränssnittsnycklar och skivor

Implementering av insamling och minskning

Använda Pprof-verktyget

Lär dig hur man minskar sopor

Arbeta med metoder och gränssnitt

Hån i enhetstester

Använda samtidighet för att hålla data konsistent

Använda användardefinierade typer

Optimeringskod för hastighet

Använda Idiomatic Go

Arbeta med tid, fel, vanliga gränssnitt och kommentarer

Arbeta med och hantera paket

Skapa ett Scalableckligt arbetssystem

Arbeta med databaser i Go

Serverar ett JSON API

Testa och bygga in Go

Få en solid grund i Web Development med Go

Arbeta med mallar för Web Development i Go

Skapa din egen server för Web Development in Go

Förstå och arbeta med net/http-paketet

Förstå och arbeta med routing- och visningsfiler

Distribuera din webbplats

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Grundläggande programmeringserfarenhet på alla språk

Publik

  • Webbutvecklare
  • Mjukvaruutvecklare
  • Programmerare
  • Alla som vill lära sig Go
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier