Kursplan

Introduktion

Översikt över Microservice Architecture

Översikt över Spring Cloud

Översikt över Go Syntax och operationer

Konfigurera din utvecklingsmiljö

Bygg din första Go mikrotjänst

Serviceupptäckt och lastbalansering

Dynamisk routing

Säkra din Microservices

Felsökning av din Go mikrotjänst

Unit Testing HTTP-tjänster med GoConvey

Loggning och övervakning

Spåra Microservices för att avslöja latenser

Containerizing din Microservices med Docker

Utplaceras på Docker Swarm

Kontinuerlig leverans

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av programmering på valfritt språk
  • En förståelse för containerkoncept (Docker)

Publik

  • Utvecklare
 28 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Envoy Proxy

14 timmar

Creating a Service Mesh with Istio and Kubernetes

14 timmar

Building Microservices with Lumen PHP Framework

14 timmar

Traefik

7 timmar

Introduction to Apache Log4j

14 timmar

Apache Dubbo for Administrators and Developers

14 timmar

Axon Framework

21 timmar

System Architecture, Service Architecture, and Microservice Architecture with Spring Cloud

21 timmar

Building Microservices with Spring Cloud and Docker

21 timmar

Spring Cloud for Microservices

14 timmar

Microservices with Spring Cloud and Kafka

21 timmar

Building Microservices with Spring Cloud and Netflix OSS

21 timmar

Developing Microservices on Google Cloud Apigee

21 timmar

Managing APIs with Apigee

14 timmar

Building Microservices with Apigee Edge

21 timmar

Relaterade Kategorier