Kursplan

Go jämfört med andra programmeringsspråk

Go grundläggande begrepp

  • Variabler och typer
  • Pekare
  • Funktioner
  • Förgrening och looping
  • Komplexa strukturer
  • Kartor och skivor
  • OOP-koncept (klasser, gränssnitt)
  • Felhantering

Samtidighet

  • Samtidighetsmönster

Vanliga paket

Go Verktyg

Krav

Kunskaper om vilket programmeringsspråk som helst (t.ex. C, VB, Java, PHP, vad som helst egentligen). Den här kursen förklarar till exempel inte vad en "loop" eller "if"-sats är. Det förklarar bara hur dessa koncept implementeras i Go-språket.

 28 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier