Kursplan

Go jämfört med andra programmeringsspråk

Go grundläggande begrepp

  • Variabler och typer
  • Pekare
  • Funktioner
  • Förgrening och looping
  • Komplexa strukturer
  • Kartor och skivor
  • OOP-koncept (klasser, gränssnitt)
  • Felhantering

Samtidighet

  • Samtidighetsmönster

Vanliga paket

Go Verktyg

Krav

Kunskaper om vilket programmeringsspråk som helst (t.ex. C, VB, Java, PHP, vad som helst egentligen). Den här kursen förklarar till exempel inte vad en "loop" eller "if"-sats är. Det förklarar bara hur dessa koncept implementeras i Go-språket.

  28 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (3)

Relaterade Kurser

Combined C/C++, JAVA and Web Application Security

  28 timmar

Advanced Java Security

  21 timmar

Combined JAVA, PHP and Web Application Security

  28 timmar

Standard Java Security

  14 timmar

Java and Web Application Security

  21 timmar

Relaterade Kategorier