Kursplan

Introduktion till avancerad Stable Diffusion

 • Översikt över Stable Diffusion arkitektur och komponenter
 • Djupinlärning för text-till-bild-generering: genomgång av state-of-the-art modeller och tekniker
 • Avancerade Stable Diffusion scenarier och användningsfall

Avancerade text-till-bild-genereringstekniker med Stable Diffusion

 • Generativa modeller för bildsyntes: GAN, VAE och deras variationer
 • Villkorlig bildgenerering med textinmatningar: modeller och tekniker
 • Multimodal generering med flera indata: modeller och tekniker
 • Finkornig kontroll av bildgenerering: modeller och tekniker

Prestandaoptimering och skalning för Stable Diffusion

 • Optimera och skala Stable Diffusion för stora datamängder
 • Modellparallellitet och dataparallellitet för träning med höga prestanda
 • Tekniker för att minska minnesförbrukningen under träning och slutsatsdragning
 • Kvantiserings- och rensningstekniker för effektiv modelldistribution

Justering och generalisering av hyperparametrar med Stable Diffusion

 • Justeringstekniker för hyperparametrar för Stable Diffusion modeller
 • Regulariseringstekniker för att förbättra modellgeneralisering
 • Avancerade tekniker för att hantera bias och rättvisa i Stable Diffusion modeller

Integrera Stable Diffusion med andra Deep Learning ramverk och verktyg

 • Integrera Stable Diffusion med PyTorch, TensorFlow och andra ramverk för djupinlärning
 • Avancerade distributionstekniker för Stable Diffusion modeller
 • Avancerade inferenstekniker för Stable Diffusion modeller

Felsökning och felsökning Stable Diffusion-modeller

 • Tekniker för att diagnostisera och lösa problem i Stable Diffusion modeller
 • Felsökning Stable Diffusion-modeller: tips och metodtips
 • Övervakning och analys av Stable Diffusion modeller

Sammanfattning och nästa steg

 • Genomgång av centrala begrepp och ämnen
 • Frågestund
 • Nästa steg för avancerade Stable Diffusion användare.

Krav

  God förståelse för djupinlärningskoncept och arkitekturer. Förtrogenhet med stabil diffusion och text-till-bild-generering Erfarenhet av PyTorch och Python-programmering

Publik

  Datavetare och maskininlärningsingenjörer Deep learning forskare Computer synexperter.
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Deep Learning AI Techniques for Executives, Developers and Managers

21 timmar

Deep Learning for Medicine

14 timmar

Relaterade Kategorier