Stable Diffusion kurser och utbildning

Stable Diffusion kurser och utbildning

Online eller på plats, instruktörsledda live Stable Diffusion-utbildningskurser visar genom interaktiva praktiska övningar hur man använder Stable Diffusion för att generera högkvalitativa bilder för en mängd olika användningsfall. Stabil Diffusionsträning är tillgänglig som "online live-träning" eller "live-träning på plats". Liveträning online (alias "fjärrträning live") utförs med hjälp av ett interaktivt fjärrskrivbord . Liveträning på plats kan genomföras lokalt i kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige. NobleProg -- Din lokala utbildningsleverantör

Machine Translated

Stable Diffusion Course Outlines

Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
21 timmar
Stable Diffusion är en kraftfull modell för djupinlärning som kan generera detaljerade bilder baserat på textbeskrivningar.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till datavetare på medelnivå till avancerad nivå, maskininlärningsingenjörer, forskare inom djupinlärning och experter på datorseende som vill utöka sina kunskaper och färdigheter inom djupinlärning för text-till -bildgenerering.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förstå avancerade djupinlärningsarkitekturer och tekniker för text-till-bild-generering. Implementera komplexa modeller och optimeringar för bildsyntes av hög kvalitet. Optimera prestanda och skalbarhet för stora datamängder och komplexa modeller. Justera hyperparametrar för bättre modellprestanda och generalisering. Integrera Stable Diffusion med andra ramar och verktyg för djupinlärning.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och träning. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna
21 timmar
Stable Diffusion är en kraftfull modell för djupinlärning som kan generera detaljerade bilder baserat på textbeskrivningar.Den här instruktörsledda, liveutbildningen (online eller på plats) riktar sig till datavetare, maskininlärningsingenjörer och datorseendeforskare som vill utnyttja Stable Diffusion för att generera högkvalitativa bilder för en mängd olika användningsfall.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förstå principerna för Stable Diffusion och hur det fungerar för bildgenerering. Bygg och träna Stable Diffusion modeller för bildgenereringsuppgifter. Tillämpa Stable Diffusion på olika scenarier för bildgenerering, till exempel inpainting, outpainting och bild-till-bild översättning. Optimera prestanda och stabilitet för Stable Diffusion modeller.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna

Last Updated:

Helg Stable Diffusion kurs, kvällStable Diffusion utbildning, Stable Diffusion bootcamp, Stable Diffusion instruktörledd, Helg Stable Diffusion utbildning, Kväll Stable Diffusion kurs, Stable Diffusion coaching, Stable Diffusion instruktör, Stable Diffusion tränare, Stable Diffusion kurs, Stable Diffusion klasser, Stable Diffusion on-site, Stable Diffusion privata kurser, Stable Diffusion en till en utbildning

Rabatterade kurser

No course discounts for now.

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Sweden
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions