Kursplan

Introduktion

Konfigurera utvecklingsmiljön med Vue CLI.

Översikt över virtuella Dom-koncept

Skapa ett projekt

Bygger anpassade styrda komponenter

Återanvända kod med Vue.js Mixins

Utöka komponenter med hjälp av komposition

Bygga ett anpassat direktiv

Skapa ett filter

Tillämpa övergångar (Enter/Leave)

Skapa ett effektivt ruttsystem

Dela data mellan komponenter (State Management med Vuex)

Designa sammansatta komponenter

Implementera rendering på serversidan

Inpackning av externa bibliotek

Testa applikationen

Hantera fel med Vue Async-komponenter

Distribuera applikationen till produktion

Säkra applikationen

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Tidigare erfarenhet av att skapa Vue JS-applikationer.

Publik

  • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier