Kursplan

Introduktion

 • Javamanus och ramverkens värld
 • Vue.js mot Angular

Översikt över Vue JS

 • Deklarativ återgivning
 • Komponentsammansättning
 • Varmladdning
 • Tidsresor felsökning

Snabbkurs i Javamanus

 • Syntax, datastrukturer och operatorer, villkor osv.
 • Skapa en enkel Javaskriptapplikation med Javascript, HTML och CSS.

Komma igång Vue JS

 • Att skapa en utvecklingsmiljö
 • Installerar Node.js och Vue.js

Skapa din första applikation

 • Arbeta med mallar
 • Metoder och beräknade egenskaper
 • Routing

Interagera med applikationen

 • Direktiv och dataåtergivning
 • Tillämpa övergångar
 • Hanterande stat

Förbättra applikationen

 • Dela upp applikationen i mindre, fristående komponenter
 • Skapa animationer
 • Refactoring komponenter

Testar din applikation

 • Felsökning och prestanda

Distribuera din applikation

 • Bygger applikationen
 • Ladda upp din kod till en Web Server
 • Automatisera byggprocessen med Vue-CLI, etc.

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Kännedom om HTML och CSS

Publik

 • Utvecklare
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier