Kursplan

Introduktion

Förstå Micro-Frontends

 • Fördelar och nackdelar
 • Funktioner hos mikro-gränssnitt

Dela applikationer

 • Dela upp appar efter funktion
 • Dela upp appar efter avsnitt
 • Dela upp appar efter sida
 • Dela upp appar efter domän

Implementering av Micro-Frontends

 • Webpack Module Federation
 • Iframes
 • Använder NGINX
 • Webbkomponenter
 • Vue-komponentbibliotek
 • Monorepos
 • Skräddarsydd orkestrator

Använda Micro-Frontend Frameworks

 • Singel-spa
 • Frint.js

Använder Vue.js för att bygga mikro-gränssnitt

 • Konfigurera miljön Vue.js
 • Bygger applikationen
 • Testning och felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Kunskaper om webbapplikationsutveckling och ramverk

Publik

 • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier