Kursplan

Introduktion

Översikt över Vue 3 funktioner

Identifiera ramändringar

Utforska begränsningarna för Vue 2

Utforska prestandaförbättringar

Installerar Vue 3

Migrerar från Vue 2

Skapa en app med Vue 3

Använder New Composition API

Lär dig om komponenter i Vue 3

Skillnader i syntax

Implementera övergångar och Animations

Utforska återanvändbarhet och sammansättningsfunktioner

Använda Reactivity-funktioner

Återgivningsmekanismer och optimeringar

Verktyg, uppskalning och Accessmöjlighet

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Grundläggande förståelse för HTML, CSS, JavaScript och Vue

Publik

  • Utvecklare
  • Programmerare
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier