Kursplan

Introduktion

Översikt över Artificial Intelligence (AI)

 • Maskininlärningssystem

Utforska applikationer för AI

 • AI i företagssammanhang

Lär dig om AI-tekniken

 • Underfit och overfit, klassificering och regularisering
 • Multi-layer perception (MLP) och djupinlärning
 • Konvolutionella och återkommande neurala nätverk

Utvärdera strategiska tillvägagångssätt

 • Driftsättning eller upphandling (bygga eller köpa?)
 • AI-mognadsmodeller för din organisation

Arbeta med data i din organisation

 • Databeredskapsutvärdering
 • Word inbäddningar
 • Träning med artificiell data

Bedömning av AI-projekturval

 • Nyckelkriterier för projekturval

Hantera ett AI-projekt

 • Maskininlärning kontra djupinlärning
 • Projektledning (livscykel, tidsskalor, metodik)
 • Drift, underhåll och riskhantering

Samla in feedback

 • Implementera feedbackmetoder (enkäter, intervjuer, etc.)
 • Nyckelintressenter som kommer att ge feedback
 • Analyserar resultat

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Kännedom om programmering
 • Grundläggande förståelse för algoritmer

Publik

 • Business ledare
 • Projektledare
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier