Kursplan

Introduktion

  • Android HAL som en hårdvaruspecifik implementering.

Översikt över Android Plattformsarkitektur

HAL-utvecklingscykeln för hårdvaruleverantörer

Fallstudie: Interfacing Low-Level C/C++ med High-Level Java

Förbereda utvecklingsmiljön

Konfigurera en Android emulator

Skapa en HAL-implementering

Förstå filstrukturen för ett HAL-gränssnitt (C-huvuden, hårdvara/libhardware, etc.).

HAL vs HIDL (HAL Interface Definition Language)

Kodning för HIDL på Android O.

Packa kod till en biblioteksmodulfil (.so).

Att skriva en applikationsnivåkod i Java API-ramverket

Ringa upp enhetens hårdvara från en Java tjänst

Felsökning av HAL-modulen

Installera en HAL-modul

Uppdaterar HAL till nya versioner av Android OS

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • C/C++ programmeringserfarenhet.
  • Java erfarenhet av programmering.
  • Kunskaper om hård- och mjukvaruarkitektur.

Publik

  • Linux systemutvecklare
  • Android-systemprogrammerare
  • Utvecklare som vill komma in i Android-systemprogrammering
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kategorier