Kursplan

Införandet

Blender Fördjupning

 • Processer och komponenter som används i Blender
 • Blender Operatorer, egenskap och informationsfönstret

Python Översikt

 • Syntax och struktur
 • Bpy bibliotek

Förberedelse av utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera Blender
 • Konfigurera konsolfönstret
 • Importera bpy-biblioteket

Python Skript i Blender

 • Skapa ett enkelt skript
 • Använda en mall
 • Köra skript automatiskt

Blender Gränssnitt

 • Rita element
 • Använda mallar
 • Arbeta med befintliga paneler
 • Skapa en menystruktur
 • Bygga en panellayout

Anpassa tillägg

 • Implementera ett tilläggsramverk
 • Skapa ett ramverk för operatörer
 • Tillämpa egenskaper för att göra om sista
 • Tillägg för publicering
 • Använda en extra operator

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för Blender

Publik

 • Web Designers
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kategorier