Kursplan

Introduktion

Översikt över COBIT-ramverk, komponenter och principer

 • COBIT-ramverket
 • Domäner och komponenter
 • Nyckelprinciper

Lär dig om nyckelprinciperna för IT-styrning Go

 • Informationssäkerhet
 • Gostyrnings- och förvaltningsprinciper
 • Säkerhetsspecifika aktiviteter och mätvärden

Utforska COBIT-ramverket

 • COBIT kärnmodell
 • Prestationsstyrning
 • Designfaktorer och fokusområden

Förstå Gostyrning och Management mål

 • Objektiva beskrivningar och syfte
 • Relevanta komponenter till målen

Utforma en skräddarsydd IT Goförvaltningslösning

 • Anpassa COBIT
 • Designfaktorer påverkar
 • COBIT verktygslåda

Implementering av COBIT för att optimera IT Gostyrning

 • Företagsstyrning av information och teknik (EGIT)
 • Bestämma informationskrav, roller och värderingar
 • Implementeringsguide och bästa praxis
 • Design och implementeringsrelation

Att använda COBIT för IT Gostyrning och Management

 • Implementeringsfaser
 • Livscykelkomponenter
 • Använda ett business case-verktyg

Mätning av ramprestanda och process

 • COBIT bedömningsprocess
 • Processattribut
 • Bedöma processförmåga

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Erfarenhet av IT-ledning och drift
 • En allmän förståelse för IT-styrning och informationshantering

Publik

 • Business chefer
 • IT-chefer
 • Risk- och efterlevnadshanterare
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kategorier