Kursplan

Bakgrunden till Corporate Governance

  Definition av Corporate Governance Historien om Corporate Governance

Vikten av Corporate Governance

  Corporate Governance runt om i världen Vem behöver vara involverad i ett företags Corporate Governance?

Arbetsuppgifter och ansvar för företagets tjänstemän (inklusive styrelseledamöter)

  Corporate Governance principer relaterade till: Organisationsstruktur (hierarki) Aktieägare och intressenter Styrelsens ansvar Integritet Offentliggörande / Öppenhet
Management Kommittéer och deras ansvarsområden inklusive: efterlevnads- och revisionskommitté
 • Ersättningsutskott
 • Valberedningen
 • Kreditkommitté (Finance).
 • Övriga efter behov
 • Kontroller och policyer
 • Interna och externa kontroller och reglering Självreglering av styrelsen / Management (övervakas genom Management kommittéer) Tillämpningsregler (obligatoriska) v Principer (valfritt) Regeringsföreskrifter

   Koder och riktlinjer
  Policyer som ska fastställas inklusive: Financial Crime – AML, KYC etc.
 • Uppgiftslämning
 • Klagomålshantering
 • Risk – finansiell / operativ
 • Företagsansvar
 • Personal (inklusive hälsa och säkerhet)
 •  7 timmar

  Antal deltagare  Price per participant

  Vittnesmål (5)

  Relaterade Kurser

  Relaterade Kategorier