Kursplan

Införandet

Översikt över Cloud Financial Management eller FinOps

 • Grundläggande principer
 • Traditionell ekonomisk hantering jämfört med molnbaserad
 • Faser och deras funktioner

Använda molnteknik för finans Management

 • Molnbaserad ekonomi
 • Kostnadsdrivande faktorer

Bygga ett FinOps team i en organisation

 • Teamets principer och struktur
 • Roll och ansvar i organisationen

Lär dig mer om FinOps Capabilities Architecture

 • FinOps Aktiviteter och kultur
 • Mognadsmodell
 • Verksamhetsmodell

Utforska plattformar för molnfakturering

 • Befintliga plattformar
 • Uppgifter för kontohantering
 • Verktyg för kostnadshantering

Förstå FinOps livscykeln

 • Synlighet och allokering
 • Beläggning och priser
 • Kontinuerlig förbättring och drift

Etablera en framgångsrik FinOps verksamhet

 • Bästa praxis
 • Optimering av molnet
 • Utnyttja AI-funktioner

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Kunskaper om ekonomistyrning och verksamhet
 • Grundläggande förståelse för molnteknik

Publik

 • Molnadministratörer
 • Molnarkitekter
 • Teknikhuvuden
 • Finansanalytiker
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kategorier