Kursplan

Konfiguration Management Översikt

Behovet av konfiguration Management

Krav för konfiguration Management

Konfigurationselement Management

Terminologifrågor

Livscykelkoncept

Konfiguration Management & Kvalitet

CM & informationskvalitet

Konfiguration Management Planer och planering

Hanterar COTS & Lean

Konfigurationsidentifiering

Identifieringsmetoder

Självrevision

Verifiering och revision

Bedöma CM-processer

Konfiguration Management Verktyg

Allmänna kostnader för CM

Krav

    Förståelse för projektledningsprinciper Erfarenhet av produktutveckling eller projektledning

Publik

    Product Leads och Senior Managers, som planerar att inkludera konfigurationshantering i befintlig miljö
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier