Kursplan

  • Utforma och leverera cybermotståndskraftiga strategier och tjänster i hela organisationen i linje med dina affärsbehov
  • Integrera cyberresiliens i dina befintliga system och processer
  • Upprätta ett gemensamt språk för cyberresiliens i hela organisationen
  • Minimera skadan från ett säkerhetsintrång och möjliggör snabb respons och återställning.

Krav

Grunderna i organisationsscheman och anställdas roller förstår grunderna i cybersäkerhet det rekommenderas att delta i ITIL-stiftelsen innan denna kurs

 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier