Kursplan

  • Utforma och leverera cybermotståndskraftiga strategier och tjänster i hela organisationen i linje med dina affärsbehov
  • Integrera cyberresiliens i dina befintliga system och processer
  • Upprätta ett gemensamt språk för cyberresiliens i hela organisationen
  • Minimera skadan från ett säkerhetsintrång och möjliggör snabb respons och återställning.

Krav

Grunderna i organisationsscheman och anställdas roller förstår grunderna i cybersäkerhet det rekommenderas att delta i ITIL-stiftelsen innan denna kurs

  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (9)

Relaterade Kurser

CRISC - Certified in Risk and Information Systems Control

  21 timmar

Standard Java Security

  14 timmar

Java and Web Application Security

  21 timmar

Advanced Java Security

  21 timmar

Advanced Java, JEE and Web Application Security

  28 timmar

.NET, C# and ASP.NET Security Development

  14 timmar

Comprehensive C# and .NET Application Security

  21 timmar

Advanced C#, ASP.NET and Web Application Security

  21 timmar

Relaterade Kategorier