Kursplan

1. Introduktion

 • Upprätta Goals och nuvarande tillstånd
 • Goal av DevOps

2. Vad är DevOps?

 • Bakgrund och historia
 • Symtom och problem i dagens miljö
 • IT Core Chronic Conflict
 • DevOps Roller
 • DevOps Definierat
 • Kärnkoncept

3. Ball Point Game

4. Varför gör DevOps?

 • Drivfaktorer
 • Amazons process: en fallstudie
 • Status för DevOps Rapport
 • Tillverkning och DevOps

5. DevOps vid Microsoft – en fallstudie

 • Mörka lanseringar
 • Funktionsflaggor
 • Agile till DevOps
 • Förgrening
 • Lag
 • Live webbplatskultur

6. Hur fungerar DevOps

 • Fortsatt integration
 • Kontinuerlig distribution
 • Kontinuerlig leverans
 • Kontinuerlig testning
 • Kontinuerlig övervakning
 • Automatisering
 • Kanban End-to-End

7. Kultur och DevOps

 • Människor och tillit
 • Elasticitet
 • Engagemang är nyckeln
 • Ändra måtten!
 • Motivationens lag
 • Nycklar till framgångsrik DevOps Kultur

9. Verktygstid

 • Bygg automation
 • Test Automation
 • Implementeringsautomatisering
 • Miljöförsörjning
 • Automatiserad feedback och övervakning

10. DevOps Bedömning

12. Sammanfattning och nästa steg

Övningar i klassen:

 • Individ och team Goals – Identifiera aktuella problem och mål
 • The Ball Point Game – Kreativt lagspel för att lära dig om processoptimering
 • Penny Game – se hur Kanban och batchstorlekar påverkar leveransen
 • DISC Assessment – personlighets-/kulturövning
 • DevOps Bedömning – Var är vi?
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kategorier