Kursplan

Introduktion

 • DevOps mot Agile
 • Översikt över DevOps kärnkoncept
 • Förstå de viktigaste fördelarna med DevOps

Förstå DevOps faserna

 • Fortsatt integration
 • Kontinuerlig leverans
 • Kontinuerlig distribution
 • Kontinuerlig testning
 • Kontinuerlig övervakning

Definiera DevOps Struktur och processer

 • Förstå DevOps roller och ansvar
 • Planera och utvärdera DevOps adoption
 • Anpassa eller standardisera DevOps pipeline

Konfigurera DevOps infrastrukturen

 • Välja ett Kanban-verktyg för arbetsflödesspårning (Jira, Azure DevOps, etc.)
 • Hantera källkoder med Git
 • Bygga applikationer med Gradle och Jenkins
 • Distribuera applikationer med Docker och Kubernetes

Verktyg för byggnadsautomatisering

 • Förstå automationsscenarier
 • Skapa och köra automatiserade tester med Selenium
 • Implementera arbetsflöden för bygg- och distributionsautomatisering

Integrering av säkerhet i DevOps processer

 • Förstå DevSecOps-modellen
 • Definiera säkerhetspolicyer och rutiner
 • Automatisera DevOps säkerhetsprocesser och verktyg

DevOps Bästa metoder och tips

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • En förståelse för Agile metoder
 • Erfarenhet av mjukvaruutveckling

Publik

 • DevOps ingenjörer
 • IT-chefer
 • Utvecklare
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier