Kursplan

Dag ett:

Introduktion

DevSecOps i korthet

 • CI (Continuous Integration) och CD (Continuous Delivery)
 • Flyttar säkerheten åt vänster, på DevOps sätt

DevSecOps Metodteorier

 • Säkerhet för DevOps tekniker
 • När och hur säkerhet interagerar med applikationen och utvecklingens livscykel
 • Delat ägande av säkerhetsansvar och aktiviteter

Andra dagen:

DevSecOps med Jenkins

 • Skapa en agent
 • Skapa ett pipeline-jobb
 • Använder SYNK och SonarQube för SAST säkerhetsskanning
 • Använder Arachini och OWASP-ZAP för DAST-säkerhetsskanning
 • Använder Anchore och Aqua MicroScanner för bildsäkerhetsskanning
 • Utveckla en DevSecOps pipeline
 • Aktiverar CI och CD

Säkerhetsautomation

 • Automatisera säkerhetstestning med Gaunit
 • Kör en automatiserad attack

Application Security Automation

 • Automatisera och refaktorera XSS-attack
 • Automatisera SQLi attack
 • Automatisera en fuzzer
 • Testa säkerhet i pipelines för mjukvaruleverans

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för processen DevOps

Publik

 • DevOps
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier