Kursplan

Introduktion till Design Patterns

 • Vad är ett designmönster
 • Elements av mönster
 • För- och nackdelar med att använda mönster

GoF Design Patterns

Kreativa mönster

 • Byggare
 • Factory (Abstract Factory, Factory Method)
 • Prototyp
 • Singleton

Strukturella mönster

 • Delegator
 • Gränssnitt
 • Fasad
 • Sammansatt
 • Oföränderlig
 • Adapter
 • Dekoratör
 • Ombud

Beteendemönster

 • Kommando
 • Mall metod
 • Observatör
 • Ansvarskedja (oraz Intercepting Filter)
 • Observer (2 versioner)
 • Strategi

Mönster av Enterprise Application Architecture Web

 • MVC - Model View Controller
 • HMVC, MVP
 • Inversion av kontroll
 • Dependency Injection Container
 • Aktivt rekord
 • Begreppet enhet och arkiv
 • Nedbrytning av systemet
 • Exempel på komponentbaserade Symfony 2 och Zend Framework 2

Krav

Kunskap om PHP på grundnivå eller högre.

 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kategorier