Kursplan

Introduktion

Översikt över Internet-of-Things (IoT)-teknik

Översikt över Blockchain Teknik

Fördelar med att integrera IoT och Blockchain-teknik

Översikt över Flowchain Framework: A Case Study on Building a Blockchain för IoT

Obligatorisk arkitektur för Blockchain och IoT-integration

Interoperabilitet för IoT-enheter och hur det påverkar Blockchain implementeringen

Tillämpa Blockchains distribuerade redovisning för IoT

Implementering av Blockchain:s Consensus System för IoT

Använda Flowchain SDK för att implementera en Iot och Blockchain lösning för din organisation

Översikt över andra IoT och Blockchain verktyg och lösningar för din organisation

  • IBM IoT på Blockchain
  • Microsoft Azure IoT
  • AWS IoT Plattform
  • Googgle Cloud IoT

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Grundläggande förtrogenhet med Internet-of-Things (IoT) och/eller Blockchain koncept
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kategorier