Kursplan

I. Krav i ISO 9001:2015
1. Krav
2. Skillnader mellan 2015 och 2008 års utgåvor

II. Hur man implementerar kraven i standarden
1. Hur definierar man krav?
2. Hur genomför man förändringar?
3. Fallstudie
4. Good praxis

III. Diskussion och sammanfattning

Krav

Publik

  • Internrevisorer och huvudrevisorer
  • Alla som är intresserade av ämnet
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier