Kursplan

Introduktion

 • Översikt över Kubernetes funktioner och arkitektur
 • Java programmeringsgrunderna

Förstå DevOps Begrepp och verktyg

 • Livscykel för mjukvaruutveckling
 • Microservices grunderna

Komma igång

 • Att sätta upp utvecklingsmiljön
 • Grundläggande HTML och CSS begrepp

Skapa en Java applikation

 • Att välja en IDE
 • Skapa ett projekt
 • Lägga till funktioner och funktioner

Containerisering Microservices

 • Bygga Docker containerbilder
 • Kör mikrotjänster i Docker behållare
 • Testar mikrotjänsterna

Distribuera applikationen

 • Skapa distributionsfiler
 • Kör Java applikationer på Kubernetes
 • Klustring med Kubernetes
 • Distribuera applikationerna till kluster

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Erfarenhet av Kubernetes
 • Java programmeringserfarenhet

Publik

 • DevOps ingenjörer
 • Utvecklare
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kategorier