Kursplan

JavaScript - objektorientering

 • Skapa klasser och objekt
 • De viktigaste fördefinierade objekten
 • Prototyper och konstruktörer
 • Inkapsling
 • polymorfism
 • Arv
 • Aggregation

Design Patterns

 • Singleton
 • Fabrik
 • Observatör
 • Fabrik
 • Dekoratör
 • Strategi

Avancerade JavaScript-programmeringsmönster

 • Självutlösarfunktioner
 • Skapa ett aliasobjekt
 • Namnutrymmen
 • modulmönster
 • Byta bibliotek "på begäran"
 • Grunderna i att designa ditt eget bibliotek

AJAX

 • Grunderna för asynkron kommunikation
 • Objektet XMLHttpRequest
 • JSON
 • Och hantering av serversvarsfel
 • JSONP

Krav

 • Grundläggande kunskaper i JavaScript programmering
 • Grunderna i objektorienterad programmering
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kategorier