Kursplan

Introduktion till React Native

  • React Ursprunglig vs React
  • React Native vs PhoneGap, Titanium, etc.

React Inbyggda utvecklarverktyg

Konfigurera DevTools

Skapa ditt första program

Arbeta med komponenter

Arbeta med stilar

Använda plattforms-API:er

Hämta API och Networking

Använda Redux för tillstånd Management

Arbeta med moduler

Arkitektur för flera plattformar

Testa ditt program

Felsöka ditt program

Optimera programmets prestanda

Distribuera ditt program till iOS App Store

Distribuera ditt Android-program

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Kunskaper i Javascript, HTML och CSS.
  • Grundläggande förståelse för objektorienterad Programming (OOP) är användbar.

Publik

  • Mobilapplikationsutvecklare
  21 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier