Kursplan

Introduktion

Utforska begrepp och principer för Mindfulness

Använda användbara metoder och verktyg för Mindfulness övning

Att odla attityder och beteenden

Förbinder sinne och kropp

Hantera känslomässig och fysisk smärta

Utöva självmedvetenhet på en daglig basis

Att vara närvarande i nuet

Använder Mindfulness dagligen

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Ingen tidigare erfarenhet krävs.

Publik

  • Människor som vill förstå och tillämpa mindfulness
  • Människor som är aktiva i personal tillväxt och professionell effektivitet
  • Människor som brinner för att påverka andra människor positivt
 14 timmar

Antal deltagare


Price per participant