Soft Skills kurser och utbildning

Soft Skills kurser och utbildning

Lokala, instruktörsledda mjuka färdigheter (även känd som personkompetens, interpersonella färdigheter, sociala färdigheter och överförbara färdigheter) Kurser visar genom diskussion och övningar hur man förstår dynamiken i mänskliga relationer i en affärsmiljö och hur man applicerar Soft Skills-tekniker, vanor och tankar för att förbättra relationerna såväl som affärsresultat, samtidigt som man skapar en mer uppfyllande erfarenhet av arbete och liv Soft Training-utbildning är tillgänglig som "live-träning" eller "fjärr-live-träning" Utbildning på plats kan genomföras lokalt på kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige Fjärrutbildning sker genom en interaktiv fjärrskrivbord NobleProg Din lokala utbildningsleverantör.

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Kursplaner från Soft Skills

KodNamnVaraktighetÖversikt
297Assertiveness7 timmarA highly participative course involving individual and group discussions and skills practice to enable delegates to share ideas and develop their skill levels.

Audience

Anyone who is looking to enhance their assertiveness skills

Aim

This course aims to raise confidence and increase the delegate’s ability to communicate confidently and assertively with colleagues and customers.

Objectives

By the end of the programme the participants will:

- Understand and overcome the barriers to being assertive
- Recognise behaviour traits within yourself and others and learn effective strategies for managing them
- Communicate effectively with a wide range of people to achieve a win-win situation wherever possible
- Effectively manage difficult situations.
ConResBeConflict Resolution, Assertiveness and Self Confidence14 timmarI en alltmer globaliserad värld arbetar vi i fler mångkulturella miljöer där konflikter mellan individer och grupper är möjliga Den grundläggande tron ​​bakom konfliktlösning är att konflikter är oundvikliga men att de är hanterbara Självförtroende, självförtroende, förhandlingsförmåga, interpersonella och andra färdigheter är avgörande för att stödja konfliktlösning I vårt vardag möter vi många tillfällen där vi medvetet eller omedvetet (med familjemedlemmar, vänner, kunder, affärspartners) hanterar konflikter Mastering av konfliktlösning hjälper till att lösa konflikter effektivt, och hjälper oss att kommunicera bättre, övertyga effektivt, förbättra affärsresultat och förbättra organisatoriskt och personligt beteende och prestanda Kursen ger en blandning av teorier och begrepp, i kombination med gruppövningar och individuella aktiviteter för att göra det möjligt för delegater att dela med sig av idéer och utveckla sina färdigheter mål: Att förstå grundläggande och nyanser av konflikter i organisationer Att utforska nyckelkoncept, faktorer, teorier, typer och modeller i konfliktlösning Att upptäcka personlighetstyperna, ledarstilar som stödjer förhandlingskunskaper Att lära sig konsten att vara självförtroende och självförtroende Att experimentera, uppleva och öva konfliktlösningar .
advprsntDelivering Impressive Presentation Decks - Social Skills Workshop14 timmarMål: Förbättra förmågan att förbereda en attraktiv presentation med Powerpoint och andra verktyg mottagare: Försäljningsrepresentanter, konsulter, forskare och lärare, chefer, lärare, företagsansvariga, små och medelstora företag och offentliga institutioner, för vilka utmaningen är att stå framför en grupp människor, säga till dem, väcka intresse .
advppAdvanced Slide Design in PowerPoint7 timmarKursen riktar sig till alla som vill arbeta mer effektivt i PowerPoint när man skapar bilder och lär sig grunderna i att presentera dem .
ccarestrCustomer Care Strategy21 timmarEn kundvårdsstrategi spelar en viktig roll för att bygga upp kundnöjdhet, vilket hjälper dig att behålla lojala kunder och öka nivåerna på upprepade affärer Genom god kundservice får du kundens förtroende, förbättrar företagets image och stärker din konkurrensfördel på marknaden Kursen fokuserar på strategier och färdigheter för att bygga upp livslånga kundrelationer genom att utveckla värdefulla och effektiva kundstrategier Nöjda kunder kan genom samtal och berättande bli frivilliga ambassadörer för ditt företag och är mycket troliga att rekommendera dina tjänster till andra Denna workshop hjälper också deltagarna att kommunicera effektivt, lämpligt och tydligt i alla situationer MÅL Utveckla kompetenser inom professionell kundvård Öka effektiviteten i kommunikationen med kunderna Att uppnå kunskapen om hur man kommer till de underliggande behoven och förväntningarna hos kunderna Bygga starka och hållbara relationer med kunder Utöka den positiva bilden av företaget på marknaden Identifiera, minska och övervinna invändningar och hinder Lär dig om personligheter och kommunikationspreferenser när du arbetar med kunder Establsihing förmågan att skapa en öppen miljö för kommunikation Utveckla färdigheter för att kommunicera tydligt och effektivt Identifiera hinder för effektiv kommunikation Mastering kroppsspråk och icke-verbal kommunikation METODER Rollspel Självbedömningstest Övningar i grupper Enskilt arbete Övningar Föredrag diskussioner LÄRA UTGÅNGAR Efter avslutad kurs kommer deltagarna att kunna: Anta en fokuserad kundvårdsstrategi Identifiera viktiga kundproblem Bygg den professionella bilden av företaget Anpassa till specifika kundbeteendestilar Öka kundlojaliteten genom exceptionell kundservice Utveckla kommunikationsförmåga med kunder Använd tekniker för att skapa relationer Utveckla en personlig handlingsplan för att förbättra kundservicekunskapen Visa gester av generositet och högkvalitativ kundvård Använd tekniker för att hantera svåra situationer Erkänn barriärer för leverans av enastående kundservice .
InfluenceInfluence in Action14 timmarPfizer, Hewlett Packard, DellEMC och VMware har gynnats av detta program, utvecklar en bättre balans i sin påverkan stil och visar ett fjädrande svar på utmaningar på arbetsplatsen Om du vill: • Skapa högpresterande arbetsgrupper • Konsekvent vinna kontrakt från pitching • Förhandla framgångsrikt de bästa erbjudandenen • Bygga aktieägarvärde, år på år då behöver du vårt influensprogram.
sevenhabitsHabits of Highly Effective People7 timmarMöjlighet och tillväxt händer "utanför komfortzonen" I den här utbildningen kommer deltagarna att engagera sig i interaktiva och livliga diskussioner för att reflektera över och förbättra tankegången och skickligheten för att omfamna förändring och tillväxt Genom en rad diskussioner, övningar och gruppaktiviteter lär deltagarna att identifiera sina individuella "Comfort Zones" och tillämpa rätt tänkande och tekniker för att driva bortom dessa zoner för att upptäcka nya möjligheter "Effektiva människor omger förändring och upptäcker möjligheter!" Kursen består av en kombination av enklare diskussioner, lagaktiviteter, deltagarpresentationer och aktiv och kontinuerlig feedback från tränaren .
lineLeadership in the new economy21 timmarI slutet av kursen ska deltagarna kunna: Skaffa en förståelse för selfmastery som grund för inspirerande ledare Stärka och bibehålla sina genomförandekapacitet och bidra till att skapa en högpresterande kultur Leda kulturell omvandling och förändringsprocesser i sina respektive inflytandeområden med hjälp av känslomässig intelligens och förändringshanteringsverktyg .
Negskills0017Negotiation Skills14 timmarDenna två dagskurs är utformad för personer som vill uppnå bättre resultat från sina förhandlingar med kunder, leverantörer och kollegor Det lär ut de färdigheter och taktik som används av effektiva förhandlare och bygger det förtroende som krävs för att lyckas Delegater lär sig olika förhandlingsstilar och hur man maximerar sin personliga kraft samtidigt som man skyddar viktiga relationer Kursen är mycket deltagande med en kombination av föreläsning, diskussion, coaching och övningar .
unicorpUniversity to Industry – preparing for the transition7 timmarKursen riktar sig till personer som ska börja eller har precis börjat en professionell karriär inom industrin Utformad för att skapa förståelse och uppskattning av företagets arbetsplats, kommer förväntningarna och beteenden som forskarutbildningen kommer att möta när de börjar sin karriär Efter kursen kommer en mentor att tilldelas för en period på 6 månader, varav upp till 6 möten äger rum (via telefon, skype, etc) på 121 basis Syftet med dessa möten definieras mellan mentorn och mentén före varje session och kommer att fokuseras på de frågor som är viktigast för mentén då .
advyldshpAdvisory & Leadership Skills14 timmarKursen är en del av Data Scientist skill sets (Domain: Advisory & Leadership) .
pptpresentationsellDelivering a PowerPoint Presentation that Sells14 timmarIn this instructor-led, live training, participants will learn how to prepare and deliver a convincing PowerPoint presentation. From technical preparation to skillful delivery, each essential point is covered in this interactive workshop.

By the end of this training, participants will be able to:

- Apply the right mindset for delivering a powerful and convincing presentation
- Practice effective communication techniques to enhance a presentation
- Prepare PowerPoint slides that complement and strengthen a presentation
- Create a connection with the audience that facilitates trust and enables the sale of an idea, proposal, product or service

Audience

- Leaders and Managers
- Engineers
- Researchers
- Consultants
- Persons with little or no business background
- Persons preparing to propose an idea or proposal

Format of the Course

- Workshop format with lots of exercises and practice in a lively and engaging environment.

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange
desthiDesign Thinking4 timmarOverview:

There are Five stages in the Design Thinking (DT) process (empathize, define the problem, ideate, prototype, test).

In an increasingly complex world, we deal with problems that may need special approaches. Design Thinking helps deal with complex problems. Mastering design-thinking helps to deal with complex problems effectively, communicate better, persuade efficiently, improve business results and enhances organizational and personal behavior and performance.

- How DT works: learn from people and problem, find patterns, design model (model drift), test the model, evaluate the model and re-engineer.
- Relationship between DT, innovation and entrepreneurship.
- DT methods and tools: persona, stakeholder map, customer journey map, service blueprint, business model innovation.
- Application of DT: design mindset, disruptive innovation, iterative approach, agile estimation technique, critical thinking, problem solving, teamwork, leadership readiness, communication skills, technology savvy, forward thinking, intercultural and ethical competency, emotional intelligence, self-awareness, negotiating skills, conflict resolution.

Objectives:

- To understand the fundamentals and nuances of DT
- To explore key concepts, factors, theories, types, and models in DT
- To experiment, experience and practice DT

Delivery:

This is a 1 day (4 hours) training course and consists of:

- lectures (40% - presentation of theories, concepts, models, and interactions),
- group exercises (30% - group dynamics, games, group discussion, and mock-conflict resolution exercises),
- individual activities (15% - writing, designing and peer discussion)
- and others (15% - videos, reading).

Note: due to the nature of this course there is a minimum group size of 3
strsmngtStress Management and Prevention7 timmaren en dag kurs om stress hantering och prevention
200International Business Etiquette14 timmar

mål

när man gör affärer i ett främmande land eller med en utlänning, chefer och chefer måste ha viss kunskap om de regler och beteenden som anses acceptabelt i sociala och professionella

relationer. Kultur och traditioner i varje land gör människor beter sig annorlunda och om internationella chefer inte vet hur man ska anpassa sig till affärs kulturskillnader, kan de förolämpa

annan part och äventyra förhandlingarnas framgång. Några aspekter relaterade till International Business Protocol är:

vem ska närvara?

denna kurs syftar till att ge dem som vill komma in på internationella affärsmarknaden.

- export chef
- International Trade beFattningsHavare
- professionell konvertering
- administrativ chef
- färska akademiker
- företagsrepresentanter
- ny hyres man
- företagsägare
201Communication Skills For Workplace Success14 timmarVem borde delta?

Kursen syftar till att ge de som vill gå in i den internationella affärsmarknaden för att bedriva verksamhet.

- Exportchef
- Internationella Trade Executives
- Professionell konvertering
- Administrativa Executive Fresh Graduates
- Företagsrepresentanter
- Ny Hyrare
- Företagsägare

Utbildningsförmåner

- Förbättrad personlig och professionell bild.
- Mastering International Protocol & Personal Diplomacy.
- Kunskaper och kompetens inom olika former av företags- och diplomatisk kommunikation.
- Ökat självförtroende i officiella, formella och informella kontakter.
- Förstärkt professionell kommunikationsförmåga.
- Ökat förtroende för PR.
- Perfekt förståelse för formell och informell klänning, inklusive kvällskläder.
- Förbättrad förmåga att arbeta i internationell miljö, förstå centrala delar av tvärkulturell kommunikation och förfinad kompetens i kontakter med partners från hela världen.
203Chinese Business Culture & Etiquettes in China14 timmarÄr utformad för att erbjuda användbar information för personlig och professionell utveckling för att hjälpa arbetssökande och yrkesverksamma med yrke och tidigare kunskaper om Kina och den kinesiska kulturen på

- Hur hälsar du på kinesisk kultur?
- Vilken kultur har Kina?
- Vad är kinesiska värderingar och övertygelser?
- Vad är guanxi och varför är det viktigt?
- Hur man bygger kontakter i Kina.
- Perfekt förståelse för formell och informell klänning, inklusive kvällskläder.
- Förbättrad förmåga att arbeta i internationell miljö, förstå centrala delar av tvärkulturell kommunikation och förfinad kompetens i kontakter med partners från hela världen.
205Social & Dining Etiquette21 timmarInledning

- har du någonsin känt dig osäker på dig själv i sociala situationer?
- är du orolig för hur man ska ta itu med människor eller hur man föreslår en toast?
- var att placera din VIP eller ens vilken gaffel att använda?
- trots att ha rätt protokoll och etikett kan gå obemärkt förbi, kommer dess frånvaro vara vederbörligen noteras

i denna kurs får du lära dig

- hur man hanterar sociala situationer med nåd och lätthet.
- du kommer också att uppleva och lära sig konsten att Dining etikett,
- i en riktig restaurang miljö.

du kommer att lära dig att hantera alla typer av porslin och bestick på casual och formella sammankomster och uppleva speciella livsmedel utan förlägenhet.

oavsett om du är ansvarig för en social händelse eller deltar i en, kan du vara en nådig värd och uppskattande gäst!
wwnegskWin Win Negotiation Skills14 timmarprogram översikt

eftersom målgruppen är mellan-och Senior ledning, är de säkra på att ha erfarenhet av förhandlingar. Vårt mål är att utveckla mer komplexa tillvägagångssätt som kommer att göra det möjligt för oss att bli mer effektiva förhandlare. Denna kurs kommer att bygga på den kunskap som deltagarna redan har att utveckla dem ytterligare som starkare och mer erfarna förhandlare.

den win-win strategi fokuserar på att hitta sätt att hjälpa båda sidor att känna sig framgångsrika, snarare än att bara fokusera på att få vad vi vill. Denna metodik hjälper till att skapa långsiktiga relationer och partnerskap – med kunder, leverantörer och inom vår egen organisation-och skapar en positiv grund för framtida förhandlingar. Det är ingen mening att krossa den andra parten i en förhandling bara för att finna att du behöver arbeta med denna organisation igen. Resultatet av ett sådant scenario är att framtida affärer kommer att vara svårt att säkra.

vi vill att ledningen ska kunna använda sina egna styrkor och personliga erfarenheter, vidareutveckla sina naturliga färdigheter och använda ett ramverk som verkligen fungerar. Du kommer att lära dig att närma dig varje förhandling med en plan och den kunskap och det förtroende som du kommer att kunna uppnå dina mål. Kursen är mycket interaktiv och engagerande och du kommer att lära dig förhandling från några av de bästa affärs skolorna i världen.

läranderesultat:

efter utbildningen kommer deltagarna att kunna:

- genomföra en saklig förhandling och uppnå ett positivt resultat
- bidra till planerings förhandlingarna, till exempel för att lämna utrymme för kompromisser med den andra parten för att uppnå ett gynnsamt resultat
- Ange förhandlingsmål och BATNA
- förstå emotionell intelligens och icke-verbal kommunikation och dess betydelse
- vet när man ska förhandla och när man ska gå bort
- Lär dig tekniker för att bli mer övertygande
- försöka hitta gemensam grund med din förhandlingspartner
- använda empati för att se deras Poäng och hur man löser problem
- Lär dig beteenden stilar som hjälper dig att få en fördel
- vet skillnaden mellan intressen och frågor
- vara medveten om smutsiga tricks och bekämpa manipulativa tekniker
- minimera och lösa konflikten
- hur man förhandlar effektivt med olika personlighet stilar och typer
- Lär dig de fyra stegen i förhandlingsprocessen
- Upptäck olika förhandlingsteknik och strategier för att skapa alternativ för Win Win vinna och flytta förhandlingar från förhandlingar till stängning

efter avslutad, kommer deltagarna vet hur man ska förhandla effektivt och stelnar affärsrelationer framöver.

format för kursen

-

kurs metodiken omfattar strukturerad diskussion, brainstorming, analys, problemlösning, rollspel och simuleringar, presentationer och fallstudier.

-

deltagarna deltar aktivt i alla stadier.
pptfinanceCreating Slide Decks for the Financial World7 timmarKursen ger dig kunskap om hur du presenterar finansiell information (siffror) i PowerPoint och inte bara presentationerna i sig själv Du kommer att kunna presentera finansiell information på ett mer professionellt sätt .
advppstAdvanced PowerPoint for sales teams7 timmarKursen är avsedd för säljteam Det fokuserar på att utnyttja PowerPoints funktioner som hjälper till i försäljningen, dvs hur man visar data på ett effektivt sätt, hur man inte överkalkar bilder och vad man ska fokusera på i ett försäljningsdäck .
coachCoaching Skills7 timmarPublik Personal som behöver vara helt beredd att leverera högkvalitativa coaching sessioner Till enskilda medlemmar av egen personal Till deras lag Till individer som inte är direkt kopplade till sina egna lag men vem skulle värdera deras oberoende - och icke-dödliga inslag Kursens format En kombination av: Förenklade diskussioner Delegate Coaching sessioner - med full feedback Efter kursens slut kommer delegater att kunna: Definiera "Coaching" och förklara i detalj användningen av Coaching för att förbättra individuell och teamprestanda Det gäller särskilt användningen för att förstå orsakerna till (och åtgärda) underpresterande Leverera meningsfulla Coaching Sessions .
communicCommunication14 timmarIf you want to:

- understand why some people do not respond to what you say to them,
- improve your relationship with your spouse, children, boss, co-worker, etc...
- expand the scope of their personal skills in communication with other people,
- learn how to quickly feel better, safer, quieter and just as you like,
- make other people interested in your own person and to make them to like you

this course is for you!

Communication tools that you learn are from different fields of NLP, psychology, psychotherapy, hypnotherapy. This accumulated knowledge based on the latest research and developments in these areas. Hundreds of hours of study, reading, listening and viewing materials, books and movies, and psychological consultations available in the form of a lecture with exercises.
commtmCommunicating and Influencing For Team Members14 timmar.
commtm2Communicating and Influencing - For Managers and Team Leaders14 timmarPublik Personal som behöver vara fullt medveten om frågorna kring kommunikation och påverkan: Deras kollegor Deras chefer Deras interna och externa kunder och intressenter Kursens format Kursen kommer att vara en starkt aktiv kombination av: Förenklade diskussioner Presentationer Övningar och fallstudier Efter kursens slut kommer delegater att kunna: Uppskatta behovet av att hantera sitt eget beteende innan de kan påverka andras beteende Förstå styrkor och svagheter hos de olika kommunikationsmedierna som finns tillgängliga Hantera sina interna och externa kunder och intressenter Förklara hur man hanterar de svåra situationer som de kan stöta på på kontoret .
pplteammanPeople and Team Management21 timmarPublik

Personal som behöver vara fullt medveten om problemen kring People and Team Management för:

- Sig själva
- Deras kollegor (kamrater)
- Deras chefer
- Deras lagmedlemmar
- Deras interna och externa kunder och intressenter

Kursens format

Kursen kommer att vara en mycket interaktiv kombination av:

- Förenklade diskussioner
- Presentationer
- Övningar och
- Fallstudier

Efter kursens slut kommer delegater att kunna:

- Uppskatta behovet av att hantera sitt eget beteende innan de kan påverka andras beteende
- Förstå styrkor och svagheter hos de olika kommunikationsmedierna som finns tillgängliga
- Uppskatta hur man hanterar, motiverar och utvecklar sina lagmedlemmar
- Hantera sina interna och externa kunder och intressenter
- Förklara hur man hanterar de svåra situationer som de kan stöta på på kontoret
pemmPersonal Efficiency and Managing Meetings7 timmarPublik

Chefer, lagledare och anställda som känner att:

- De deltar i för många möten
- Deras tid blir "stulen" av andra människor
- De kan inte komma till botten av dagens arbete på grund av brist på planering, framsynthet eller prioritering

Kursens format

Kursen kommer att vara en mycket interaktiv kombination av:

- Förenklade diskussioner
- Presentationer
- Övningar och fallstudier

Efter kursens slut kommer delegater att kunna:

- Uppskatta behovet av att hantera möten effektivt - respektera tidstrycket för dem som de bjuder in till möten
- Följ standardprocesserna för att ringa, hantera och förbereda mötesutgångar
- Värdera mer och mer på sätten att hantera sig själva och deras tid mer effektivt: att arbeta smartare inte svårare ...
presconfPresenting with Confidence21 timmarPublik Personal som behöver vara helt beredd att leverera presentationer: Till deras lag Till kunder Till andra publik inom företaget Till andra publikgrupper utanför företaget Kursens format En kombination av: Förenklade diskussioner Delegerade presentationer - med fullständig feedback Efter kursens slut kommer delegater att kunna: Förbered och strukturera en effektiv presentation Förbered dig ordentligt för den presentationen Leverera presentationen med förtroende Använd de olika visuella hjälpmedel som en presentatör kan välja att använda för att skapa en stimulerande presentation Hantera de olika typerna av människor som de kommer att stöta på i sina presentationer .
traintrainerTrain-the-Trainer21 timmarPublik Personal som behöver vara fullt beredda att leverera högkvalitativa träningssessioner Kursens format En kombination av: Förenklade diskussioner Delegerade presentationer - med fullständig feedback Efter kursens slut kommer delegater att kunna: Förbered och strukturera en effektiv träningspass Förbered dig ordentligt för den träningen Leverera den träningen med förtroende Använd de olika visuella hjälpmedel som en tränare kan välja att använda för att skapa en stimulerande session Hantera de olika typerna av människor som de kommer att stöta på i sina kurser .
862Building an Effective Team with Belbin Team Roles7 timmarThe Team Roles identified by Dr Meredith Belbin are used extensively in organisations worldwide. This course will guide you through the Team Roles theory to help identify ways to use your strengths to your advantage and manage your weaknesses as best you can. The course is suitable for individuals who want to learn to function better in, or improve their management of, teams. It is also ideal for existing teams, who, together, can examine ways to work more effectively in their specific environment.

Kommande utbildning från Soft Skills

KursCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Planning and Managing Press Conference and Media Enquiries - Uppsalamån, 2019-04-08 09:302530EUR / 3330EUR
Planning and Managing Press Conference and Media Enquiries - Stockholm, Hötorgettis, 2019-04-30 09:302530EUR / 3130EUR
Planning and Managing Press Conference and Media Enquiries - Uppsalators, 2019-07-11 09:302530EUR / 3330EUR
Planning and Managing Press Conference and Media Enquiries - Stockholm, Hötorgetons, 2019-08-28 09:302530EUR / 3130EUR
Planning and Managing Press Conference and Media Enquiries - Uppsalators, 2019-09-05 09:302530EUR / 3330EUR
Helg Soft Skills kurser, Evening Soft Skills utbildning, Soft Skills boot camp, Soft Skills instructor-led, Helg Soft Skills kurs, KvällSoft Skills kurser, Soft Skills coaching, Soft Skills instruktör, Soft Skills tränare , Soft Skills träningskurser, Soft Skills klasser, Soft Skills on-site, Soft Skills privata kurser, Soft Skills one on one training

Rabatterade kurser

KursVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
OCEB2 OMG Certified Expert in BPM - Business Intermediate Exam PreparationGöteborgtis, 2019-02-26 09:303510EUR / 4310EUR
Apache Spark MLlibGöteborgmån, 2019-03-18 09:305679EUR / 6879EUR
Docker for Developers and System AdministratorsGöteborgons, 2019-03-20 09:302430EUR / 3030EUR
Hyperledger Fabric for BeginnersGöteborgfre, 2019-03-29 09:302124EUR / 2524EUR
IoT security Linköpingtis, 2019-07-02 09:304455EUR / 5255EUR

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Sweden
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!