Kursplan

Förstå oss själva och andra

  Att förstå att när vi ber andra att delta i ett möte påtvingar vi dem vår lista med prioriteringar. Vad får oss att bete oss som vi gör? Är vi medvetna om hur vårt beteende påverkar andra: reagerar de alltid på det sätt vi vill att de ska och på det sätt som de borde? Om inte, varför inte...?

Processen för att hantera möten

  Varför är ett möte nödvändigt; vilka är alternativen; är något av alternativen att föredra? Processen för att kalla, hantera och förbereda möten: Skapa en meningsfull agenda som täcker målen för mötet, ämnena som ska behandlas och föreslagna tidpunkter. Bjud in endast rätt personer – och ingen annan. Hantera mötet: tillåter endast relevanta bidrag (men var noga med att skilja mellan relevant och irrelevant); hålla sig till dagordningen; hålla tiden Skapa resultat: inte nödvändigtvis detaljerade protokoll men åtminstone åtgärdspunkter Arrangera uppföljningsmöte(n)

Att delta i möten

  Behöver jag delta i alla möten som jag är inbjuden till? Hur bestämmer jag om jag ska delta i möten (eller inte)? Vilka skäl har jag för att avböja att delta? Vad mer får jag göra under ett möte relaterat till deltagare, ämne som diskuteras och tidpunkter?

Andra personliga effektivitets- och tidsfrågor Management

  Att sätta mål – personal och professionellt – och hålla sig till dem Arbetsprioritering Hur bestämmer jag vad som ska göras? Hur prioriterar jag dessa aktiviteter?
Anställd-pålagd tid: arbetar min personal och kollegor för mig eller arbetar jag för dem...?
 • Time Bandits: vad mer stjäl tid från mig och vad kan jag göra åt det? E-postmeddelanden
 • Telefonsamtal
 • Oplanerade avbrott
 • Förflyttningsaktiviteter: förhalning...
 • Andra saker…
 • Effektiv delegering
 • Assertiveness: söker en kompromiss; lära sig att säga "nej" effektivt
   7 timmar

  Antal deltagare  Price per participant

  Vittnesmål (6)

  Relaterade Kurser

  Relaterade Kategorier