Kursplan

Införandet

Översikt över Managing Remote Teams

 • Fördelar med distansarbete
 • Missuppfattningar om distansarbete
 • Ledarskap och ansvar på distans

Utforska grunderna för fjärrstyrning Leadership

 • Struktur för virtuell teamledning
 • Komponenter och kompetenser
 • Kulturella skillnader

Anpassa en inställning för distansarbete

 • Typer av team på distans
 • Anpassningsfaser
 • Planering av övergången

Bygga ett effektivt team på distans

 • Respekt, tillit, kultur och värderingar
 • Gemensam vision, mål och ägarskap
 • Skapa lagarbete

Arbeta med ett team på distans

 • Delegering av uppgifter
 • Möten och samarbete
 • Virtuell kommunikation
 • Virtuell coachning

Mäta prestanda för team på distans

 • Goal inställning
 • Projekt- och uppgiftshantering
 • Feedback
 • Karriärutveckling

Använda teknik för att hantera team på distans

 • Tidsspårning, fildelning och molnlagring
 • Communication Verktyg
 • Lösningar för utbildning

Utforska bästa praxis för distansarbete

 • Ompröva arbetsytan
 • Transparens och ansvarsskyldighet
 • Sammanhållning och uppskattning i teamet

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Erfarenhet av att leda eller leda ett team

Publik

 • Chefer
 • Chefer
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier