Kursplan

Införandet

 • Behovet av ett kvalitetssystem Management inom fordonsindustrin.

Anatomi av ett kvalitetssystem Management

 • Policyer, processer, dokumenterade procedurer och register.

Översikt över den internationella Automotive arbetsgruppen (IATF)

 • ISO/TS 16949:2009
 • IATF 16949:2016
 • ISO 9001:2015 

Fallstudie

 • Implementering av ISO/TS 16949 kvalitetssystem Management i goda och dåliga tider.

IATF 16949 Struktur

 • Inledande avsnitt
 • Krav på ett kvalitetssystem Management

Fastställande av organisationens sammanhang

 • Intressenternas behov och förväntningar
 • Fastställande av kraven och omfattningen av ett kvalitetsledningssystem

Leadership och åtagande

 • Definiera policyer för kvalitet, roller och ansvar, ägarskap etc.

Planering

 • Definiera kraven på riskanalys, förebyggande åtgärder, beredskapsplaner, kvalitetsmål etc.

Resurser och support

 • Kravställning på infrastruktur, kommunikation, dokumentation, övervakning m.m. 

Övergång till IATF 16949:2016

 • QMS / IATF 16949, ISO 9001, ISO / TS 16949, etc.
 • Strategi för omställning

Fallstudie

 • IATF 16949 som en konkurrensfördel.

Kärnverktyg

 • APQP, FMEA, PPAP, SPC, MSA och kundspecifika krav (CSR)

Utveckling av ett QMS baserat på IATF 16949

 • Bedömning av produktkvalitetskraven
 • Aktivering av mät- och övervakningsutrustning.

QMS-implementering och Documentation verktyg 

 • SWOT-analys, sju kvalitetsprinciper Management, processkartläggning, etc.

Utvärdera prestanda

 • Övervakning av själva QMS.
 • Bedömning av kundnöjdhet, internrevisioner, övervakning av utrustning och processer, ledningens genomgång etc.

Skräddarsy QMS

 • Ständiga förbättringar
 • Avvikelser och korrigerande åtgärder

Granska dina processer

 • Självgranskning och revision av ett certifieringsorgan
 • QMS-granskningsverktyg - Systemkartläggning, processkonceptdiagram (Turtle), etc.

IATF 16949-certifiering

 • Certifiering av ett QMS:s efterlevnad av IATF 16949.
 • Intyg om en revisors efterlevnad av IATF 16949.
  • IATF 16949 Ledande revisor
  • IATF 16949 Internrevisor
  • IATF 16949 Medvetenhet och implementering

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för kvalitetssäkringskoncept.
 • Automotive branscherfarenhet.

Publik

 • Ingenjörer
 • Chefer
 • Tekniska ledtrådar
 • Kvalitetssäkringsingenjörer
 • Tekniker
 • Proffs inom tillverkning
 • Revisorer
  21 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (3)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier