Kursplan

Introduktion till Strategic Thinking

Viktiga Business områden som chefer måste behärska

 • Leadership
 • Strategi
 • Finance
 • Communication
 • Marketing
 • Kultur och innovation

Leadership

 • Övning i självbedömning
 • Samarbetstänket

Strategi

 • Identifiera företagets strategiska och operativa inriktning
 • Chefens roll i strategi och verksamhet

Finance

 • Förstå siffrorna
 • Finances roll i att utöka företagets inflytande, konkurrenskraft och överlevnad

Communication

 • Kommunicera mellan funktioner, avdelningar, regioner och språk
 • Presentationsteknik

Marketing

 • Identifiera och reagera på efterfråge- och marknadsförändringar
 • Hur tekniken förändrar spelplanen

Kultur och innovation

 • En organisations personlighet
 • Ett tankesätt om tillväxt och lärande

Strategiskt beslutsfattande

 • Förutse problem
 • Insamling och tolkning av information
 • Att sätta in utmaningar och möjligheter i ett strategiskt sammanhang
 • Diskussion, beslut och återkoppling

Professional Development

 • Mentorskap och fortbildning
 • Att se in i framtiden och använda den till sin fördel

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för affärer.
 • Önskan att lära sig och förbättra strategiskt tänkande.

Publik

 • Junior till mellannivå chefer
 • Denna kurs är inriktad på affärsutveckling och strategiteam
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kategorier