Strategic Management kurser och utbildning

Strategic Management kurser och utbildning

Lokala instruktörledda live strategiska ledningskurser i Sverige.

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Strategic Management underkategorier

Kursplaner från Strategic Management

KodNamnVaraktighetÖversikt
strapraStrategic Planning in Practice14 timmarDenna kurs har skapats för investerare, företagare, styrelseledamöter, chefer, chefer och analytiker som behöver utveckla strategiska planeringsförmåga. Den är inte avsedd för akademiska ändamål, men för att börja realisera dina drömmar idag.

Kursen fokuserar på strategisk planering för företag där flexibilitet och konstant lärande är det viktigaste. Huvudbetoning är företags- och investeringsstrategi med nuvarande exemplar i verkligheten. Varje kursdeltagare kommer att ha möjlighet att skapa en strategisk plan och lära sig att genomföra den i praktiken.
mrkfctMarket Forecasting14 timmarPublik Kursen har skapats för analytiker, prognoser som vill introducera eller förbättra prognoser som kan relateras till prognostisering av prognoser, ekonomisk prognoser, teknikprognoser, styrning av supply chain och efterfrågan eller prognoser Beskrivning Denna kursguider delegerar genom olika metoder, ramar och algoritmer som är användbara när man väljer hur man kan förutsäga framtiden utifrån historiska data Det använder standardverktyg som Microsoft Excel eller vissa Open Source-program (särskilt R-projekt) Principerna som ingår i kursen kan implementeras av vilken programvara som helst (tex SAS, SPSS, Statistica, MINITAB) .
changemanChange Management21 timmarPublik: Kursen är utformad för all personal som kräver en bredare bild av förändringsprocessen för att få bästa möjliga resultat för sin del av verksamheten Kursens format En kombination av: Förenklade diskussioner Presentationer Övningar och fallstudier Vid slutet av kursen kommer deltagarna att kunna: Förklara de grundläggande förändringsstrategierna som ligger till grund för planeringen för förändring i en organisation Förstå användningen och tillämpningen av 9 Change Principles Konstruera en förändringsplan som är lämplig för sin del av verksamheten .
stratmanStrategic Management21 timmarPublik Senior chefer som behöver en inblick i frågorna om strategisk ledning och dess tillämpning Kursens format En kombination av: Förenklade diskussioner Presentationer CaseStudies och exempel Efter kursens slut kommer delegater att kunna: Definiera frågor som ligger till grund för framgångsrikt strategiskt ledarskap och länken till ett starkt organisatoriskt klimat Beskriv en rad strategiska affärsmodeller och deras potentiella konsekvenser för egen verksamhet Definiera de kritiska begreppen som bygger på att bygga höga prestationsgrupper och hantera förändringar Definiera och använda viktiga ekonomiska åtgärder för strategisk framgång .
yourbbUnderstanding Your Brand and Your Business21 timmarPublik Kursen är utformad för all personal som kräver en bredare bild av sin del av verksamheten deras specifika roller inom den; och deras engagemang i att förbättra sitt bidrag till organisationen som helhet Kursens format En kombination av: Förenklade diskussioner Presentationer övningar Vid slutet av verkstaden kommer deltagarna att kunna: Förklara vad "varumärke" är och hur de kan påverka det Förstå processen för Change strategier och ditt företags position inom dem Specificera de relevanta principerna som ligger till grund för varje förändring av ett företag Förverkliga vikten av att kund / intressentrelationer är framgångsrika när det gäller att bedriva verksamhet Definiera de finansiella aspekterna av ett företag och av delegaternas del av den verksamheten Bestäm de viktiga aspekterna av förhandlingar för att säkerställa bästa möjliga resultat för sin del av verksamheten .
statdmStatistical Thinking for Decision Makers7 timmarKursen har skapats för beslutsfattare vars primära mål är att inte göra beräkningen och analysen, men att förstå dem och kunna välja vilken typ av statistiska metoder som är relevanta i strategins planering av organisationen.

Till exempel måste en prospekt deltagare fatta beslut om hur många prover som behöver samlas innan de kan fatta beslut om att produkten ska lanseras eller inte.

Om du behöver längre kurs som täcker de grundläggande grunderna för statistiskt tänkande, ta en titt på 5 dagars "Statistik för chefer" -utbildning.
sdtpmlStrategic Development: Thinking, Planning, Management and Leadership35 timmarÖversikt Denna 5-dagars kurs kommer att hjälpa delegater att utveckla sitt strategiska tänkande, planering och ledarskap, inklusive de taktiska och operativa kraven för framgångsrikt genomförande i en bankmiljö Kursen behandlar de hårda problemen i konflikthantering, hantering av förändring, vad som gör en bra ledare och hur man motiverar ett lag Med hjälp av interaktiva fallstudier och sektorsexempel uppmanas delegater att dela med sig av erfarenheter och utmaningar för att hjälpa till att bygga praktiska och arbetsfokuserade lösningar som de kan ta tillbaka och faktiskt använda Programmets huvudmål är att utrusta cheferna med kompetensen för att skanna affärsmiljön för att avslöja lönsamma affärsmöjligheter samt utveckla strategier för att vinna konkurrensfördelar i en alltmer konkurrensutsatt affärsmiljö Bland annat kommer programmet att ge insikt om ledarskapets bästa praxis och beteenden som kommer att stärka chefernas förmåga att hantera komplexiteten och osäkerheten att förvalta en högpresterande finansinstitution Lärandemål Efter att ha deltagit i kursen kommer delegater att kunna: Beskriv de största problemen som en stor bank står inför Förklara de olika metoderna för organisationsutvecklingsplanering Analysera den nuvarande affärsmiljön och påverkan som påverkar organisationen Analysera resurser inom och utanför organisationen Förklara de olika strategierna för att hantera strategin och placera den i affärsplanen Utvärdera alternativa utvecklingsstrategier för att rekommendera den (de) mest lämpade till företagets behov Applicera en djupare förståelse av strategiska utvecklingsplaner; Diskutera objektivt de risker, fördelar och kostnader som följer med genomförandet av den nya strategin, inklusive hantering av konflikter i ett lag Definiera metoder för att hantera de identifierade riskerna Analysera de potentiella effekterna på hans eller hennes företag (både positiva och negativa) som kommer att härröra från genomförandet av den nya strategin Designpolitik, system och processer för att framgångsrikt genomföra de strategiska planerna som framträder Täck de viktigaste stegen i förändringshantering Vem ska delta Produkt / Service Managers Nyanställda samt etablerade chefer och teamledare Operationschefer Seniorbankchefer Human Resource Managers Operations Managers Marknadschef Metodik Kursen består av underlättade verkstäder, kompletterat med fallstudier utdragna av en kombination av publicerade verkliga exempel och / eller praktisk erfarenhet Det kommer också att finnas möjligheter för deltagare att arbeta i små grupper för att syntetisera idéer och strategier och att tillämpa materialet inom ramen för sina egna organisationer / avdelningar Öppna forumdiskussioner kommer också att vara ett nyckelelement .
csrCorporate Social Responsibility Fundamentals7 timmarFå förståelse och insikter i värdet av att investera i företagens sociala ansvar, filantropi och hållbarhet Utbildningen sker i en interaktiv form och innehåller ett antal fallstudier .
strageticthinkingStrategic Thinking21 timmarStrategisk tänkande refererar till processen att tänka genom problem och situationer genom en stor bildlinse, med tanke på konsekvenserna av olika handlingar, och handlar sedan på den mest ideala strategin för övergripande affärssucces Goda strategiska tänkare ser på utmaningar och möjligheter analytiskt och anser dem inom ramen för ett företags vision och mål Oavsett om det används av en strategichef som överväger hur man fördelar en investering eller en affärsutvecklare som utvärderar möjligheten att expandera till en ny marknad är strategiskt tänkande en färdighet som kan läras, praktiseras och förfinas Strategiskt tänkande ger chefer tydligheten och kanten som behövs för att fatta bättre beslut och kontinuerligt flytta sina företag i rätt riktning I den här kursen går vi till nya chefer genom de viktigaste begreppen strategiskt tänkande, vilket sätter teorin i praktik genom uppgiftsbaserade aktiviteter baserade på reallife-fall Deltagarna får en unik möjlighet att lära sig nya sätt att tänka, genomföra nyckelkoncept för att lösa problem, reflektera över hur dessa principer gäller för sitt eget arbete, och lyssna på och dela sina egna perspektiv med sina instruktörer och klasskamrater Publik Junior till midlevel chefer Kursen är inriktad på affärsutveckling och strategitekniker Kursens format Deltagarna kommer att få en bigpicture förståelse för vad som driver sin verksamhet och hur deras roll inom organisationen bidrar till företagets mål, vision och bottom line Kursen är interaktiv och aktivitetsbaserad, med casestudies, teambased uppgifter och individuell presentation och problemlösning som utgör en viktig del av kursen .

Kommande utbildning från Strategic Management

KursCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Change Management - Västeråsons, 2018-12-26 09:303900EUR / 4700EUR
Change Management - Göteborgtis, 2019-01-01 09:303900EUR / 4700EUR
Change Management - Örebro, City Centermån, 2019-01-07 09:303900EUR / 4700EUR
Change Management - Stockholm, Hötorgetmån, 2019-01-14 09:303900EUR / 4700EUR
Change Management - Uppsalaons, 2019-01-16 09:303900EUR / 5000EUR
Helg Strategic Management kurser, Evening Strategic Management utbildning, Strategic Management boot camp, Strategic Management instructor-led, Helg Strategic Management kurs, KvällStrategic Management kurser, Strategic Management coaching, Strategic Management instruktör, Strategic Management tränare , Strategic Management träningskurser, Strategic Management klasser, Strategic Management on-site, Strategic Management privata kurser, Strategic Management one on one training

Rabatterade kurser

KursVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Docker for Developers and System AdministratorsGöteborgons, 2019-03-20 09:302430EUR / 3030EUR

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Sweden
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!