Communication kurser och utbildning

Communication kurser och utbildning

Lokala instruktionsledda Live Communication-kurser i Sverige.

Machine Translated

Vittnesmål

★★★★★
★★★★★

Communication underkategorier

Communication läroplaner

Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
7 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at trainers, consultants, leaders, and communicators in any field who wish to efficiently and effectively facilitate web conferences using different virtual platforms. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn how to facilitate online meetings for remote participants effectively.
 • Create a safe and engaging virtual environment for web conferences by setting the right tone and mindset.
 • Manage online meetings more efficiently by choosing a suitable platform and getting comfortable with the technology.
 • Keep participants engaged by stimulating online conversations.
 • Build deeper connections with participants and other practitioners to learn collectively and gain valuable insights.
14 timmar
Audience Staff who need to be fully aware of the issues surrounding Communicating and Influencing:
 • Their colleagues
 • Their bosses
 • Their internal and external customers and stakeholders
Format of the course The course will be a highly-interactive combination of:
 • Facilitated Discussions
 • Slide Presentations
 • Exercises and
 • Case Studies
By the end of the course, delegates will be able to:
 • Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour
 • Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available
 • Manage their internal and external customers and stakeholders
14 timmar
Audience Staff who need to be fully aware of the issues surrounding Communicating and Influencing:
 • Their colleagues
 • Their bosses
 • Their internal and external customers and stakeholders
Format of the course The course will be a highly-interactive combination of:
 • Facilitated Discussions
 • Slide Presentations
 • Exercises and Case Studies
By the end of the course, delegates will be able to:
 • Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour
 • Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available
 • Manage their internal and external customers and stakeholders
 • Explain how to deal with the difficult situations they may encounter in the office
21 timmar
Publik Personal som måste vara helt medvetna om problemen kring People och Team Management för:
 • Sig själva
 • Deras kollegor (kamrater)
 • Deras chefer
 • Deras teammedlemmar
 • Deras interna och externa kunder och intressenter
Kursformat Kursen kommer att vara en mycket interaktiv kombination av:
 • Underlättade diskussioner
 • Slide Presentations
 • Övningar och
 • Fallstudier
I slutet av kursen kommer delegater att kunna:
 • Uppskatta behovet av att hantera sitt eget beteende innan de kan påverka andras beteende
 • Förstå styrkorna och svagheterna i de olika tillgängliga kommunikationsmedierna
 • Uppskatta hur man hanterar, motiverar och utvecklar sina teammedlemmar
 • Hantera sina interna och externa kunder och intressenter
 • Förklara hur man hanterar de svåra situationer de kan stöta på på kontoret
21 timmar
Publik
 • Personal som måste vara helt medvetna om problemen kring påverkan och undvika konflikter med:
  • Deras kollegor
  • Deras chefer
  • Deras interna och externa kunder och intressenter
Kursmål I slutet av kursen kommer delegater att kunna:
 • Uppskatta behovet av att hantera sitt eget beteende innan de kan påverka andras beteende
 • Förstå styrkorna och svagheterna i de olika tillgängliga kommunikationsmedierna
 • Hantera sina interna och externa kunder och intressenter
Formatera Kursen kommer att vara en mycket interaktiv kombination av:
 • Underlättade diskussioner
 • Slide Presentations
 • Övningar och
 • Fallstudier
35 timmar
Communication har länge erkänts som väsentliga för professionell framgång och många av en karriär har stannat, vacklat eller stagnerat tack vare brist på kommunikationsförmåga. I motsats till den urbana myten är det få av oss som är födda med den här skickligheten, istället har de flesta antingen övat eller lärt sig av misstag. Kursen är utformad för att hjälpa delegater att förbättra sina kommunikationsförmågor och därmed deras förmåga att arbeta med andra. Medlingskompetens är subtilt men ändå meningsfullt olika. Excel kommunikation i Excel är en förutsättning men viktigare är förmågan att lyssna och notera vad som sägs. Meklarens roll är att hjälpa parterna att nå en lösning på deras problem och att nå ett resultat som båda parter gärna accepterar. Medlarna undviker att ta sida, fatta domar eller ge vägledning. De är helt enkelt ansvariga för att utveckla effektiv kommunikation och skapa konsensus mellan parterna. Kursen omfattar också ett brett utbud av färdigheter, utöver kommunikation, som krävs för att vara en effektiv förmedlare.
14 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at persons working in an international business environment who wish to quickly improve their listening, speaking and writing skills to be more effective leaders and team members. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn tools and tactics to quickly expand their workplace English vocabulary.
 • Focus on only the relevant parts of the English language needed to be more effective at work.
 • Gain confidence in their ability to communicate with authority by phone, email and in meetings.
 • Practice techniques to influence and persuade customers, managers, and peers.
 • Apply a systematic approach to continue improving their Business English skills after the training.
7 timmar
Att arbeta i ett team kommer med utmaningar i kommunikation, teamarbete och effektivitet. Även om teknikerna för att övervinna dessa utmaningar inte är komplicerade, genomförandet av dem i verkliga livet kräver engagemang och övning. Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller on-site) riktar sig till lagledare och lagmedlemmar som vill förbättra hur de kommunicerar, samarbetar och relaterar med varandra. Genom att följa en serie övningar kan team förbättra dessa färdigheter, vilket leder till mer produktivt arbete och ett lyckligare arbetsliv. Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Identifiera och ta itu med vanliga problem i hur de kommunicerar och svarar på andra på jobbet. Förbättra effektiviteten med vilken arbetet utförs som ett team. Förstå individen såväl som ett lags kollektiva behov för att bättre hantera och styra sina ansträngningar. Förstå betydelsen och vikten av känslomässig intelligens som en indikator och vägledning för att förbättra mänskliga relationer på jobbet.
Format för kursen
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
7 timmar
Publik Chefer, teamledare och personal som känner att:
 • De deltar för många möten
 • Deras tid blir "stulen" av andra människor
 • De kan inte komma till botten i sitt dags arbete på grund av brist på planering, framsyn eller prioritering
Kursformat Kursen kommer att vara en mycket interaktiv kombination av:
 • Underlättade diskussioner
 • Slide Presentations
 • Övningar och fallstudier
I slutet av kursen kommer delegater att kunna:
 • Uppskatta behovet av att hantera möten effektivt - respektera tidspressen för dem som de bjuder in till möten
 • Följ standardprocesserna för att ringa, hantera och förbereda utgången från möten
 • Uppskatta mer av vissa sätt att hantera sig själva och sin tid mer effektivt: att arbeta smartare inte hårdare ...

Last Updated:

Helg Communication kurs, kvällCommunication utbildning, Communication bootcamp, Communication instruktörledd, Helg Communication utbildning, Kväll Communication kurs, Communication coaching, Communication instruktör, Communication tränare, Communication kurs, Communication klasser, Communication on-site, Communication privata kurser, Communication en till en utbildning

Rabatterade kurser

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Sweden
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions