Människor och team Management Träningskurs

Last updated

Kurskod

pplteamman

Varaktighet

21 timmar (vanligtvis 3 dag inklusive pauser)

Översikt

Publik

Personal som måste vara helt medvetna om problemen kring People och Team Management för:

 • Sig själva
 • Deras kollegor (kamrater)
 • Deras chefer
 • Deras teammedlemmar
 • Deras interna och externa kunder och intressenter

Kursformat

Kursen kommer att vara en mycket interaktiv kombination av:

 • Underlättade diskussioner
 • Slide Presentations
 • Övningar och
 • Fallstudier

I slutet av kursen kommer delegater att kunna:

 • Uppskatta behovet av att hantera sitt eget beteende innan de kan påverka andras beteende
 • Förstå styrkorna och svagheterna i de olika tillgängliga kommunikationsmedierna
 • Uppskatta hur man hanterar, motiverar och utvecklar sina teammedlemmar
 • Hantera sina interna och externa kunder och intressenter
 • Förklara hur man hanterar de svåra situationer de kan stöta på på kontoret

Kursplan

Understanding Ourselves and Others

 • What makes us behave the way we do?
 • How can we understand which parts of this behaviour is acceptable – is required by our role in the business – and which parts are not acceptable?
 • Feedback: how do others see and relate to us?

Communication

 • How do we communicate with others?
 • What are the advantages / disadvantages of the various communications media?
 • What do we mean by Effective Communication and how do we achieve it?
 • Our respective thinking and learning styles and how they can be applied to our day-to-day work

Management v Leadership

 • What is Management? What is Leadership?
 • What is the difference between Management and Leadership?
 • Analysing Leadership Behaviour
 • Analysing the difference Management Styles – and understand when to use them
 • The importance of Communication – including:
  • Verbal Communication
  • Vocal Communication
  • Visual Communication

Emotional Intelligence

 • Emotions and their consequences
 • The importance of understanding our “EQ” (as opposed to the more-standard IQ)
 • The five stages of Goleman’s Emotional Intelligence model:
  • Self-Awareness
  • Self-Management
  • Motivation
  • Empathy
  • Social Skills

Transactional Analysis

 • Why do we act / react in a certain way to colleagues and customers?
 • How can we build rapport with colleagues and customers?
 • What are the benefits of “True Rapport” in our inter-personal relationships?

Building a Successful Team

 • What is a Team?
 • The stages of Team Development

Goal and Objective Setting

 • Goal Setting – for the company
 • Objective Setting – for the staff
 • Drafting and Aligning Objectives
 • Performance Management

Stakeholder Management

 • People and the Service-Profit Chain
 • Satisfying Stakeholders
 • Stakeholder Analysis: internal and external stakeholders

Delegation

 • What is Delegation?
 • The Stages of Delegation

Coaching

 • What is Coaching?
 • Using the G R O W model for effective coaching

Handling Conflict

 • What causes conflict?
 • The Phases of Conflict Handling
  • Understanding the Conflict
  • Understanding your / the other person’s position in the conflict
  • Resolving the Conflict
 • Kilmann’s Five Conflict-Handling Modes – and how to apply them:
  • Competing
  • Collaborating
  • Compromising
  • Avoiding
  • Accommodating
 • Bridging the Gap

Vittnesmål

★★★★★
★★★★★

We also do Consultancy!

We work with leading clients across a wide range of technologies!

Reach out for Project | Staff Enhancement | System Audit Consulting

Relaterade Kategorier

Relaterade Kurser

Rabatterade kurser

No course discounts for now.

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Sweden
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions