Kursplan

Vad är Communication

 • Communication stilar
 • Communication flöde
 • Rama in konversationer
 • Icke-verbal kommunikation Definitioner & principer
 • Skriftlig kommunikation
 • Telefonkunskaper

Övning/fallstudie

Förståelse Communication

 • Vad gör en framgångsrik kommunikatör
 • Egenskaperna hos en framgångsrik kommunikatör
 • Definiera övertalning och inflytande
 • Självförtroende, självförtroende och självsäkerhet
 • Push and pull stilar
 • Inramning av kommunikation

Övning/fallstudie

Communication Stil

 • Välj från en rad olika kommunikationsstilar beroende på situationen
 • Lär dig att svara istället för att reagera
 • Öppna, ledande och slutna frågor
 • Tratttekniken
 • Förstå värderingar
 • Frågetekniker för att förstå värderingar och bygga relationer

Övning/fallstudie

Att övervinna motstånd

 • Vad orsakar motstånd
 • Hur man hanterar motstånd
 • En praktisk guide med sex steg
 • Att hantera konflikter
 • Hantera svåra situationer utan känslor
 • Presentera ditt fall med genomslagskraft och ta hänsyn till andras värderingar

Övning/fallstudie

Dålig Communication

 • Exempel och varför händer detta så ofta
 • Slutledningsstegen
 • Uppifrån och ned, Bottom up eller 360 grader
 • Samarbetsvillig kontra diktatorisk
 • Att välja den bästa stilen och förstå vad som gör detta till det "bästa"

Övning/fallstudie

Få alltid att falla på plats

 • Respons
 • Att ifrågasätta & lyssna
 • Ställ kraftfulla frågor
 • Att föra fram nyckelbudskapet
 • Att göra effektiva förfrågningar
 • Löften – välsignelse eller förbannelse?
 • Hur man kan förbättra kommunikationsförmågan framöver

Övning/fallstudie

Övertalningskonsten och skickligheten

Förstå övertalning

 • Vad gör en framgångsrik övertalare?
 • Egenskaperna hos en framgångsrik övertalare
 • Påverka och övertala, inte manipulation
 • Definiera övertalning och inflytande
 • Principer för effektiv påverkan
 • Självförtroende, självförtroende och Assertiveness
 • Vad menar vi med push and pull-stilar av övertalning
 • Övertalningens psykologi – grunderna

Exempel/Övning

Förbereder sig på att övertala

 • Bygga förtroende
 • "Mocking Bird" teori
 • Icke-verbal kommunikation
 • Bygga förtroende och relation
 • Att ta reda på vad andra vill eller behöver – lyssna och ifrågasätta
 • Perception – hur du uppfattar situationer och hur andra kan uppfatta dig

Exempel/Övning

Utforska vad andra vill

 • Sätt tydliga mål för omfattningen av försäljningen du vill ge dig ut på
 • Effektiva frågetekniker
 • Inse andras värderingar och motiv
 • Finslipa dina lyssningsförmåga och övervinna hinder för aktivt lyssnande
 • Identifiering av individuella "filter" och hur man övervinner dessa
 • Det positiva tänkandets kraft – förberedelse för övertalningsdiskussionen

Exempel/Övning

Communication Stil

 • Välj från en rad olika kommunikationsstilar beroende på situationen
 • Lär dig att svara istället för att reagera
 • Öppna, ledande och slutna frågor.
 • Trattens frågeteknik.
 • Förstå värderingar och hur man kan övertyga kring dessa
 • Frågetekniker för att förstå värderingar och bygga relationer

Exempel/Övning

Övervinna motstånd

 • Välj en av de sex nivåerna av självsäkerhet, utan att kompromissa med andras värderingar
 • Tillämpa en praktisk 6-stegs Influence Model
 • Använder FAB för att matcha behoven från kunderna
 • Att hantera konflikter – hantera svåra situationer utan känslor
 • Presentera ditt fall med genomslagskraft och ta hänsyn till andras värderingar

Exempel/Övning

Ange ditt fall övertygande

 • Presentera i rätt skede.
 • Anta strategier som fungerar för dig
 • Förklara din sak självsäkert och övertygande.
 • Att känna publiken
 • Samla innehållet
 • Regeln 10/80/10 för att strukturera presentationen
 • Leverera en presentation

Exempel/Övning

Hantera invändningar

 • Identifiera ofta förekommande invändningar.
 • Företräde för invändningar.
 • Utveckla lämpliga svar.

Exempel/Övning

Förhandlingsförmåga för Finance proffs

Introduktioner

 • Förhandlingsprocessen
 • Mål i förhandlingen
 • Communication Den effektiva förhandlarens färdigheter
 • Bedömer information
 • Fastställande av parametrar
 • Vad är "win-win"-resultatet

Fallstudie/diskussionspunkt

"Intressen"

 • Intressen
 • Skillnaden mellan positioner och intressen
 • Identifiera och prioritera dina intressen
 • Vanliga misstag vid intressehantering
 • När är förhandling en bra idé?
 • Delarna av en effektiv förhandling

Fallstudie/diskussionspunkt

"Alternativ"

 • Generera och utvärdera möjliga alternativ
 • Identifiera ditt ideala resultat
 • Vanliga fel vid generering av alternativ

Fallstudie/diskussionspunkt

Förstå förhandlingsresultat

 • Utvärdera alternativen
 • Var tror du att det kommer att sluta
 • Finns det en "vinst" eller skulle en kompromiss vara bättre
 • Sätta tydliga mål
 • Att vara beredd att förlora när det är vettigt

Fallstudie/diskussionspunkt

Förhandlingsprocessen

 • Att lägga förslag och ge och ta emot eftergifter
 • Breaking dödläge
 • Kom överens om ett botemedel
 • Förstå förhandlarens roll
 • Viktiga steg i processen
 • Ge information
 • Läser signaler
 • Att göra en plan.
 • Granska antaganden
 • Arbeta igenom mötet/diskussionsprocessen
 • Sondering för att utveckla förståelse
 • Att komma överens

Fallstudie/diskussionspunkt

Utmaningar

 • Olika typer av människor
 • Beteende förhållningssätt & kroppsspråk
 • dödläge, stillestånd och koncessioner
 • Tricks, fällor och taktik
 • När och var man ska förhandla – Electronic Media är inte idealiska

Liveträning

 • Simuleringar
 • Debrief

Presentation Skills för Finance proffs

Essentials - Presentatören - Du

 • Utföra de "viktiga kontrollerna"
 • Presentera den "rätta" bilden
 • Använd dina ord, ton och kroppsspråk
 • Arbeta med din rösts egenskaper
 • Att erkänna och övervinna nerver
 • Använda avslappningstekniker
 • Använd manér och gester för att öka effekten
 • Kvaliteterna hos en framgångsrik presentatör

Exempel/Övning

Det väsentliga – Materialet – Vad ska du Go säga

 • Göra en behovsanalys
 • Att skriva den grundläggande dispositionen
 • Forskar, skriver och redigerar
 • Att etablera ett tydligt syfte
 • Använda framgångsrik informationsinsamlingsteknik
 • Att välja den bästa vägen genom ditt material
 • Identifiera nyckelpunkterna
 • Skapa starka öppningar och stängningar
 • Att känna till för- och nackdelar med olika visuella hjälpmedel
 • Gör den stor, djärv och lysande

Exempel/Övning

Det väsentliga – publiken – vem ska du säga det till

 • Att känna din publik för att utveckla presentationer som tilltalar
 • Byggnads rapport
 • Att få och hålla dem på din sida
 • Jobbar med frågor
 • Hantera svåra människor
 • Förstå gruppdynamik

Exempel/Övning

Nästa steg – Leveransmetoder

 • Grundläggande metoder
 • Avancerade metoder
 • Grundläggande kriterier att överväga
 • Välj från en rad olika kommunikationsstilar beroende på situationen
 • Lyssna och höra: De är inte samma sak
 • Ställa frågor
 • Kommunicera med makt

Exempel/Övning

Nästa steg – Communication Färdigheter

 • Vad menar vi med Communication
 • Förbereder sig mentalt
 • Fysiska avslappningstekniker
 • Verkar självsäker inför publiken
 • Icke-verbala Communication Färdigheter
 • Kroppsspråk
 • Signalerna du skickar till andra
 • Det är inte VAD du säger, det är HUR du säger det
 • Presentera ditt fall med genomslagskraft,

Exempel/Övning

Att fullända dina färdigheter

 • Få dem att skratta lite
 • Ställ en fråga till dem
 • Uppmuntrande diskussion
 • Att hantera frågor
 • Skapa fantastiska blädderblock
 • Skapa övertygande PowerPoint presentationer
 • WOW din publik
 • Levande videor och fantastiskt ljud

Exempel/Övning

Vad är medling

 • Lärobok definition
 • Medling i praktiken
 • Good och dålig medling
 • En SWOT-analys
 • Målen för medlingen
 • Att nå en kompromiss
 • WinWin – är detta alltid möjligt
 • Täppa till gapet mellan undvikande och formell handling

Övning/fallstudie

Förstå medling

 • Principerna för medling
 • Vad kan det åstadkomma.
 • När är det lämpligt
 • Finns det någon gång då medling är olämplig
 • Inta ett strategiskt förhållningssätt
 • Alternativa metoder för tvistlösning
 • HR-policyer: hjälp eller hinder i konfliktsituationer

Övning/fallstudie

Förbereder för medling

 • Viktiga färdigheter.
 • Kritiska diskussioner
 • Att förstå varför människor beter sig som de gör i konflikter
 • Vilka är problemen
 • Finns det en kompromiss
 • Minst sämsta resultat
 • BATNA/WATNA
 • Inställning av parametrar

Övning/fallstudie

Medling

 • Strukturera processen
 • Skapa en "säker" miljö
 • Bygga relationer och förtroende
 • Upprätthålla opartiskhet
 • Hjälp till med win-win
 • Att hantera destruktiva konflikter
 • Att hantera dödläge
 • Engagera motståndskraftiga människor på ett konstruktivt sätt
 • Avsluta medlingen
 • Bekräftar resultatet
 • Att välja alternativ
 • Följ upp och granska mekanismer

Övning/fallstudie

 35 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier