Kursplan

 • Vad är min personliga förhandlingsstil?

- förstå din individuella stil och dess inverkan i förhandlingar

 • Konkurrenskraftig eller kooperativ?

- att känna till rätt tillvägagångssätt att anta

 • Behovet av kreativitet och flexibilitet

- söka alternativ och lösa problem

 • Förväntningshantering

- hur man hanterar förhandlings- och öppningsfasen

 • Icke-verbal kommunikation

- att använda kroppsspråk för att förstärka det vi säger

 • Vikten av förberedelser

- vad du behöver göra innan förhandlingen påbörjas

 • Att ändra maktbalansen

- identifiera styrkor och svagheter hos båda parter

 • Goal och mål

- hur ser bra ut och vad är oacceptabelt?

 • Ser bortom krav till intressen och bekymmer

- ta reda på vad som ligger bakom krav och vad som verkligen betyder något för motparten

 • Identifiera variabler

- vad kan vi medge till lägsta kostnad för oss och vad vill vi få tillbaka?

 • Att lägga fram och motivera förslag

- positionera och visa värde i sina termer

 • Hur man svarar på förslag

- förklara varför det är oacceptabelt och komma med motförslag

 • Användning av frågor

- Använda villkorade frågor för att testa lösningar utan att göra bestämda åtaganden

 • Förhandlingsprocessen

- handelskoncessioner för att uppnå vinst/vinn-resultat

 • Att hantera dödläge

- verktyg som hjälper dig att navigera runt återvändsgränder

 • Svara på prisutmaningar

- hur du försvarar din position

 • Säkra affären

- sammanfatta och avsluta för att undvika kostsamma missförstånd

Krav

På grund av det stora antalet övningar i den här kursen kräver den minst fyra delegater och två tränare.

 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kategorier