Kursplan

Introduktion

 • Kvinnliga ledares roll i en organisation
 • Behovet av kvinnliga ledare

Att odla självmedvetenhet

 • Identifiera dina styrkor
 • Bygga självförtroende som ledare

Förnya ledarbilden

 • Förstå mångfalden av ledarskapsstilar
 • "Bilden som förväntas av kvinnliga ledare" vs "Bilden som förväntas av manliga ledare"
 • Att känna igen bilden av en ledare du vill vara

Lär dig grundläggande ledarbeteende

 • Hantera känslor
 • Ta beslut
 • Sätta mål
 • Motiverande och växande underordnade

Utöva inflytande i organisationen

 • Att erkänna din makt att påverka
 • Reflekterar över din egen kontinuerliga tillväxt
 • Interagera med dina mentorer

Utveckla ett strategiskt perspektiv

 • Förstå din organisation från ett högre perspektiv
 • Förstå betydelsen av strategisk planering
 • Lär dig grundläggande analytiska metoder

Göra åtaganden

 • Realisera kortsiktig och långsiktig tillväxt
 • Fastställande av framtida handlingsplaner
 • Ge kamratrådgivning

Att uppnå "balans mellan arbete och liv"

 • Strävar efter karriärutveckling
 • Utökade möjligheter

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Business ledningserfarenhet

Publik

 • Kvinnliga ledare och kandidater
 • Kvinnliga chefer och kandidater
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kategorier