Kursplan

1. Lärande som källa till ledarskapseffektivitet – att lyssna vs. att höra

2. Stärk grunden för ledarskap

  • Självmedvetenhet
  • Personliga värderingar
  • Styrkor vs. svagheter

3. Interpersonell Mognad – EQ vs. IQ

4. Coaching som en ny ledarstil

  • Grundläggande för coaching som ledarstil
  • Återkopplingsmekanism

5. Att bli en förändringsledare

  • Hantera motstånd mot förändring
  • Viktiga ledaregenskaper

6. Leadership Utvecklingsplan

Krav

Det finns inga specifika krav som krävs för att gå denna kurs.

  21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (7)

Relaterade Kurser

Strategic Development: Thinking, Planning, Management and Leadership

  35 timmar

Relaterade Kategorier