Kursplan

Introduktion av deltagarna, inventering av de individuella målen

 

1- Den nuvarande situationen:

A- En intuitiv uppskattning av deltagarnas aktuella energinivåer

 

2- Medvetenhet

Inventering av stresssymptom i allmänhet och i synnerhet de som presenteras av deltagarna.

Aktuell stressnivå på en skala från 0-10 hos deltagare

 

3-teori:

A- Skillnaden mellan produktiv stress och negativ stress

B- The Circle of Influence: Choosing Your Battles

 

4- Bedömning av stresssituationen på jobbet

A- Inventering av negativa stresssituationer.

 

5- Analys

A- Hur vi skapar vår egen stress: Den subjektiva uppfattningen Video: (Hur man gör stress till din vän) Metod: NLP

B- Hur våra egenskaper slår tillbaka på oss: den olika kommunikationsstilen (DISC) och deras fällor.

C-Känna till våra grundläggande värderingar och om de passar med vårt företags, vår avdelnings, vårt teams

D- Inventering av produktiva stresssituationer

E- Hur man optimerar positiv stress

 

4- Empowerment

A- Intervjuer (i par/debriefing): Upptäck dina färdigheter och dina viktigaste egenskaper

B- Empati som botemedel. (+ Video)

C- Inventering av deltagarnas individuella energikällor

D- Avslappningsövning för varje dag

 

Krav

Det finns inga specifika krav som krävs för att gå denna kurs.

 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier