Kursplan

Introduktion

 • MuleSoft vs Google Apigee vs Dell Boomi
 • Översikt över funktioner och arkitektur för MuleSoft Anypoint Platform

Komma igång

 • Förbereda utvecklingsmiljön
 • Utforska API-kataloger, portaler och andra tillgångar
 • Navigera i Anypoint-plattformen

Designa API:er

 • Definiera API:er med RAML
 • Testar mock API:er
 • Gör API:er upptäckbara
 • Skapa API-portaler

Bygga API:er

 • Använder Anypoint Studio
 • Bygga, köra och testa Mule applikationer
 • Ansluter till databaser
 • Transformera data med DataWeave
 • Skapa RESTful gränssnitt
 • Ansluta API-gränssnitt
 • Synkronisera ändringar av API-specifikationer

Hantera och distribuera API:er

 • Förstå distributionsalternativen
 • Distribuerar Mule applikationer till CloudHub
 • Skapa och distribuera API-proxyer till CloudHub
 • Begränsa åtkomst till API-proxyer

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • En förståelse för API-koncept
 • Erfarenhet av alla objektorienterade programmeringsspråk

Publik

 • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagare


Price per participant