Kursplan

Dag 1:

 • Nagios arkitektur
 • Installera och konfigurera serverkomponenter
 • Användare och säkerhet
 • Värdar och värdgrupper

Dag 2:

 • Tjänster och servicegrupper
 • Övervakar Linux servrar med nrpe
 • Övervakning med ssh-plugin
 • Övervakning med snmp-plugin

Dag 3:

 • Konfigurera aviseringar
 • Skapa anpassade checkar
 • Grafer och Statistics
 21 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (1)